Ieva Opmane

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākā ekonomiste

Ieva Opmane darbu Latvijas Bankā uzsāka 2011. gadā, sākotnēji darbojoties ar Latvijas maksājumu bilances un darba tirgus izpēti. Pašlaik viņas pienākumos galvenokārt ietilpst valsts budžeta politikas analīze un citu Latvijas tautsaimniecībai aktuālu jautājumu izpēte. Iepriekš Ieva Opmane strādājusi tirgus izpētes jomā.

Ieva Opmane Latvijas Universitātē ieguvusi ekonomikas maģistra grādu ar izcilību un turpinājusi mācības dažādās vietējās un starptautiskās profesionālās pilnveides programmās.

 

Autora darbi

Up