Ieva Opmane

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas ekonomiste

Ieva Opmane darbu Latvijas Bankā uzsāka 2011. gadā, veicot Latvijas maksājumu bilances analīzi. Pašlaik Ievas pienākumos ietilpst ES fondu, kā arī ārējā pieprasījuma attīstības un makroekonomiskās ietekmes analīze. Papildus tam Ieva sniedz ieguldījumu darba tirgus un citu Latvijai aktuālu jautājumu izpētē. Iepriekš Ieva Opmane strādājusi tirgus izpētes jomā.

Ieva Opmane Latvijas Universitātē ieguvusi ekonomikas maģistra grādu ar izcilību un turpinājusi mācības dažādās vietējās un starptautiskās profesionālās pilnveides programmās.

 

Autora darbi

Up