14.03.2011.

2011. gads sākas ar tekošā konta pārpalikumu

2011. gada janvārī maksājumu bilances tekošā konta pārpalikums sasniedza 34.3 milj. latu, un to galvenokārt noteica preču un pakalpojumu tirdzniecības, kā arī ienākumu konta saldo uzlabošanās salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem.

Preču un pakalpojumu tirdzniecības bilance janvārī bija pozitīva (12.1 milj. latu), importam sarūkot straujāk nekā eksportam. Tādējādi saskaņā ar maksājumu bilances datiem preču tirdzniecības negatīvais saldo uzlabojās un bija 50.1 milj. latu, bet pakalpojumu eksporta pārsvars pār importu pieauga līdz 62.2 milj. latu. To pamatā noteica pārvadājumu, braucienu, finanšu un datorpakalpojumu importa samazinājums. Lielākajā pakalpojumu eksporta grupā – pārvadājumos – eksporta kāpums bija vērojams vien dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu grupā.

Lai gan gada sākumā ārējās tirdzniecības darījumu aktivitāte parasti ir sezonāli zemāka un 2011. gada janvārī to papildus var skaidrot arī ar mēreno ekonomikas izaugsmi vairākās nozīmīgās Latvijas tirdzniecības partnervalstīs, tomēr arī pesimismam attiecībā uz tuvāko mēnešu tirdzniecības datiem nav pamata. Baltic dry indekss, kas atspoguļo ražošanas vajadzībām izmantojamo preču kravu pārvadājumu globālo pieprasījumu, pakāpeniski pieaug; tāpat arī pieejamie dati par Harpex indeksa (tas attiecināms uz plašāka preču klāsta pārvadājumiem) dinamiku norāda uz pieprasījuma kāpumu.

Janvārī salīdzinājumā ar 2010. gada nogali, kad auga ārvalstu tiešo investoru uzņēmumu reinvestētā peļņa un tika izmaksātas apjomīgas dividendes, ienākumu konta deficīts būtiski saruka un bija 5.2 milj. latu. Kārtējo pārvedumu konta pārpalikumu nodrošināja ES fondu ieplūdes: vairāk nekā 95% kārtējo pārvedumu kontā ienākušo ES līdzekļu bija Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda līdzekļi, kas tika saņemti kā subsīdijas par ražojumiem.

Finanšu kontā salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem palielinājās neto ārvalstu tiešo investīciju ieplūdes: līdzīgos apmēros pašu kapitālā un cita kapitāla veidā (saistības pret tiešajiem investoriem) neto ieplūdes kopumā sasniedza 61.0 miljonu latu. Martā saņemtais kārtējais atzinīgais starptautiskās reitingu aģentūras (Standard & Poor's) vērtējums ļauj cerīgāk raudzīties uz ārvalstu tiešajām investīcijām turpmāk.

APA: Paula, D. (2023, 26. sep.). 2011. gads sākas ar tekošā konta pārpalikumu. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1307
MLA: Paula, Daina. "2011. gads sākas ar tekošā konta pārpalikumu" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 26.09.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1307>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up