Daina Paula

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste

Daina Paula Latvijas Universitātē ar izcilību ieguvusi gan sociālo zinātņu bakalaura grādu (2001. gadā), gan maģistra grādu (2003. gadā) ekonomikā un 2010. gadā – ekonomikas zinātņu doktora grādu.

Pēc nelielas darba pieredzes Latvijas Universitātē Daina Paula 2001. gadā sāka strādāt Latvijas Bankā, bija makroekonomikas analīzes speciāliste un pētīja Latvijas tirdzniecības partnervalstu tautsaimniecības attīstību. Vēlāk viņa kļuva par vecāko ekonomisti, pievērsās inflācijas analīzei un reālā efektīvā kursa aprēķiniem. Pašlaik Daina Paula ir galvenā ekonomiste un vērtē Latvijas maksājumu bilanci un Latvijas konkurētspēju, gatavo plašākus analītiskus materiālus par minētajiem un citiem makroekonomikas jautājumiem izmantošanai sarunās ar starptautiskajām reitingu aģentūrām, Eiropas Centrālo banku, Eiropas Komisiju, Starptautisko Valūtas fondu u.c. Daina Paula piedalās ar Latvijas tautsaimniecības norišu aktualitātēm saistītu izglītojošu materiālu gatavošanā un prezentēšanā skolēnu, studentu, skolotāju u.c. auditorijās.

 

Autora darbi

Up