16.06.2015.

2015. gada diplomdarbu konkursa atskaņas

2015. gada 15. jūnijā apbalvojām 3 no 11 Latvijas Bankas konkursam iesniegto diplomdarbu autorus. Uz apbalvošanas pasākumu aicinājām visus 16 konkursa dalībniekus un parūpējamies, lai viņi saņemtu apbalvojumus (godalgoto darbu autori) un Latvijas Bankas suvenīrus.

Pēc pagājušajā gada konkursa rezultātu paziņošanas publicējām godalgotos darbus un skaidri definējām, kādus darbus turpmāk sagaidām no studentiem. Šā gada konkursā tika saņemts mazāks skaits darbu, taču to kvalitāte bija ievērojami pieaugusi, par ko liecina kaut vai tas, ka šogad nebija iesniegts neviens konkursam neatbilstošs darbs.

Visi konkursa dalībnieki ir pelnījuši atzinību un uzslavu, jo izvirzījuši vairākus grūtus mērķus.

Pirmkārt, startējot, lai uzvarētu konkursā. Ir vispārzināms, ka labu atzīmi augstskolā var saņemt, veltot diplomdarbam vien dažas nedēļas. Kad apkārtējie dižojas ar to, cik viegli viņi "uzcepa" diplomu "ieskaites līmenim", nav viegli atrast sevī motivāciju iet citu ceļu. Uzdrīkstēties mērķēt ne tikai uz augstskolas maksimālo vērtējumu, bet startēt visas Latvijas meistarsacīkstēs (augstskolas vērtējuma skalā tas nozīmētu saņemt nevis "10 (izcili)", bet vairāk) – tam vajag lielu ticību sev. Kur lai to ņem, ja iepriekš lielu panākumu nav bijis? Jānotic sev, jābūt ambiciozam un drosmīgam.

Otrkārt, bija jāsaglabā uzticība savam mērķim vairāku mēnešu garumā, neekonomējot laiku un pūles. Jāiziet cauri vairākiem nepareiziem pētījuma virzieniem, katru reizi sākot visu no jauna. Vairākas dienas pēc kārtas jāveido datubāze un jāveic aprēķini, secinot, ka arī šī iecere neattaisnojas un viss būs jāsāk no jauna vēlreiz (un tā vairākas reizes). Jāpārvar šaubas, pārlasot sava darba melnrakstu un salīdzinot to ar iepriekšējā gada konkursa godalgotajiem darbiem. Jāpārdomā, vai neesi neveiksminieks, jo katram studentam liekas, ka tikai viņš saskaras ar nepareiziem pētījuma virzieniem – godalgotajos darbos taču bija publicēts tikai viens veiksmīgs risinājums, nesekmīgos centienus pat nepieminot. Jāapzinās, ka ir liela varbūtība mērķi nesasniegt. Un vispār - vai mērķis nav tava prāta radīta ilūzija vien? Apkārt dzirdi baumas, ka Latvijas Bankas konkurss ir "vienai augstskolai" domāts un ka citu augstākās izglītības iestāžu audzēkņiem nav nekādu izredžu, bet vēl nezini, ka tā nav taisnība.

Treškārt, bija jāatnāk uz apbalvošanas pasākumu, nebaidoties no zaudējuma (rezultāti tika paziņoti vien apbalvošanas laikā) un sava diplomdarba kritikas. Jāatnāk, esot gatavībā, ka pats paliksi bez godalgas, bet būs jāapsveic kursabiedrs vai citu augstskolu absolventi, kuri turklāt var izrādīties jaunāki par tevi.

Tāpēc - nav svarīgi, vai izdevies uzvarēt šajā Latvijas Bankas konkursā. Uzturot motivāciju un apņēmīgi virzoties uz mērķi, agri vai vēlu vienā vai citā formā iecerētais tiks sasniegts. Izturēt līdz mērķa sasniegšanai vai noiet no distances, nesagaidot finišu (uzvaru), – tas ir ikviena paša rokās.

Cēlonis, kāpēc tik daudz cilvēku noiet no distances, – viņi nevar iedomāties, cik maz palika līdz mērķa sasniegšanai.

Nenoliedzami, uzvara Latvijas Bankas studentu zinātnisko darbu konkursā parāda, ka esi uz pareizā ceļa. Mums (konkursa komisijai) ļoti gribētos, lai šī atziņa dotu ticību sev un spēku attīstīties tālāk, izmantojot šo konkursu kā tramplīnu turpmākām uzvarām. Diemžēl var rasties arī vēlme gulēt uz lauriem, izniekojot dotās iespējas. Apstāties nedrīkst, jo šis ir tikai ceļa sākums!

Arī nosacīta neveiksme konkursā vēl neko nenozīmē. Atšķirībā no konkursiem, kuros savā starpā sacenšas vairāki cilvēki un kur vienmēr būs uzvarētāji un zaudētāji, savā dzīvē uzvarētājs var būt ikviens, uzlabojot paša sasniegumus un panākot to, par ko vakardien vēl nevarēji sapņot.

***

Īsumā atgādināšu trīs svarīgākos punktus, kas var palīdzēt sekmīgi piedalīties Latvijas Bankas nākamā gada konkursā (plašāk sk. šeit):

1) Teorētiskā daļa

Pētījuma metodoloģijai ir jābalstās uz vairākiem desmitiem jaunu starptautiski atzītu pētījumu, kas publicēti angļu valodā. Paturot prātā visus pētījumus, tie ir jāpretstata katrā rindkopā, nevis nekritiski aprakstot katru pētījumu atsevišķā rindkopā. Jau pirmajā lapā jārunā par modelēšanu un jautājumiem, kurās zinātniskajā literatūrā joprojām skaidrības nav, tā pamatojot tēmas aktualitāti. Nevar balstīt diplomdarba teorētisko daļu uz mācību grāmatām, avīžu publikācijām, izdomāt pilnīgi savu teoriju vai pirmās desmit lapas pārrakstīt definīcijas vai regulas.

2)  Empīriskā daļa

Ekonometrisko metožu izmantošana nav pašmērķis, bet bez tiem neiztikt inovatīvu un ticamu secinājumu iegūšanai. Nevar balstīt diplomdarbu uz aprakstošo statistiku, grafisko vai korelācijas analīzi jo tie ir tālu no pašreizējās zinātnes izpētes robežas un neļauj novērtēt diplomdarba autora potenciālu. GVAR lietošana nav obligāta, var pietikt ar OLS/2SLS, galvenais kritērijs ir metodes izpratnes dziļums (tas ir redzams pat teikumu uzbūvē). Jāpārbauda iegūto rezultātu stabilitāte pret ekonomiskajā modelēšanā izmantotajiem pieņēmumiem.

3)  Rezultātu interpretācija, secinājumi

Nevar pabeigt darbu ar secinājumu, ka mainīgais X kāpums par vienu vienību statistiski nozīmīgi rada mainīgā Y pieaugumu par divām vienībām. Ir jādod parādības ekonomiskā interpretācija (kāpēc tas ir?), jāsalīdzina ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem, jāvērtē, ko var darīt situācijas uzlabošanai. Tajā pašā laikā būtu jāizvairās no secinājumiem un priekšlikumiem, kas nav radušies darba rezultātā. 

APA: Krasnopjorovs, O. (2023, 04. dec.). 2015. gada diplomdarbu konkursa atskaņas. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/3722
MLA: Krasnopjorovs, Oļegs. "2015. gada diplomdarbu konkursa atskaņas" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/3722>.

Restricted HTML

Up