30.12.2015.

Būtiski augusi noguldījumu piesaiste

Novembrī banku piesaistīto noguldījumu mēneša pieaugums bija straujākais šā gada laikā: +1.9%, t.sk. uzņēmumu noguldījumiem +2.6%. Savukārt kreditēšanas rādītāji būtiski nemainījās – nedaudz saruka mājsaimniecību un nefinanšu uzņēmumu, bet pieauga finanšu iestāžu kreditēšana. Būtiskais noguldījumu kāpums, neraugoties uz skaidrās naudas pieprasījuma samazinājumu, noteica arī Latvijas devuma eiro zonas kopējā naudas piedāvājumā M3 palielināšanos.

Kopējais banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu atlikums novembrī pieauga par 186 milj. eiro, to gada kāpuma tempam sasniedzot 9.6% un palielinoties gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību noguldījumiem. Tostarp uzņēmumu noguldījumu gada pieauguma temps sasniedza 12.9%, bet mājsaimniecību noguldījumu – 7.1%.

Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3 bija pozitīvs. Eiro zonas rezidentu noguldījumi uz nakti Latvijas kredītiestādēs novembrī palielinājās par 3.5% un noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu - par 1.4%, savukārt noguldījumi ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem saruka par 2.2%. Kopumā Latvijas devums eiro zonas M3 pieauga par 2.6% un par 10.3% pārsniedza iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni.

Novembrī banku iekšzemes kredītportfelis samazinājās par 0.2%, t.sk. kredīti nefinanšu uzņēmumiem par 0.8% (galvenokārt pārklasifikācijas uz kredītiem finanšu iestādēm rezultātā) un kredīti mājsaimniecībām - par 0.3%. Iekšzemes kredītu gada samazinājuma temps nemainīgi saglabājās 3.2% līmenī. 

 

Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Avots: Latvijas Banka

Banku piesaistīto noguldījumu kāpums gan liecina par salīdzinoši pozitīvo tautsaimniecības virzību, gan arī turpina palielināt uzņēmumu un mājsaimniecību kredītspēju. Turklāt noguldījumi aug, neraugoties uz visai zemo ienesīgumu. Piemēram, novembrī uzņēmumu eiro veikto termiņnoguldījumu vidējā svērtā gada procentu likme bija vien 0.02%, mājsaimniecību atbilstošo noguldījumu – 0.66%. Tomēr augošie ienākumi ļauj gan uzkrāt līdzekļus noguldījumos bankās, gan kāpināt patēriņu un prognozējams, ka šāda attīstība turpināsies arī turpmāk. Kreditēšanas jomā novembrī situācija it kā "iesaldējās", tomēr mūsu gaidas par kreditēšanas pakāpenisku atkopšanos vidējā termiņā paliek spēkā. Ne makroekonomiskā vide, ne tirgus dalībnieku vērtējums neliecina, ka situācija kreditēšana varētu pasliktināties.

APA: Purviņš, V. (2024, 15. jun.). Būtiski augusi noguldījumu piesaiste. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/874
MLA: Purviņš, Vilnis. "Būtiski augusi noguldījumu piesaiste" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 15.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/874>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up