10.11.2005.

Latvijas valsts konsolidētā kopbudžeta cikliski koriģētā bilance

5/2005

Kopsavilkums
Pētījumā aprēķinātas Latvijas valsts konsolidētā kopbudžeta cikliski koriģētās budžeta bilances vērtības, izmantojot ECBS un OECD metodoloģiju, un izvērtēta Latvijas valdības īstenotās fiskālās politikas atbilstība ES fiskālās politikas noteikumiem. Latvijas tautsaimniecības straujās izaugsmes gados valdība īstenojusi stimulējošu fiskālo politiku, kas ir pretrunā ar nepieciešamību nodrošināt fiskālo ilgtspēju un neatbilst Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām. Turklāt tā izraisījusi papildu spiedienu uz patēriņa cenām un tekošā konta deficītu.

Atslēgvārdi: cikliski koriģētā budžeta bilance, Stabilitātes uz izaugsmes pakts, procikliska fiskālā politika, budžeta elastība

JEL klasifikācija: E62, H62

APA: Stikuts, D., Grundīza, S., Tkačevs, O. (2023, 29. nov.). Latvijas valsts konsolidētā kopbudžeta cikliski koriģētā bilance. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/733
MLA: Stikuts, Dainis. Grundīza, Sigita. Tkačevs, Oļegs. "Latvijas valsts konsolidētā kopbudžeta cikliski koriģētā bilance" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 29.11.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/733>.
Up