29.01.2016.

Naudas rādītāju attīstības tendences joprojām labvēlīgas

Decembrī banku piesaistīto noguldījumu mēneša pieaugums sezonāli bija straujākais 2015. gada laikā: +3.4%, tomēr tas nedaudz atpalika no 2014. gada pēdējā mēneša pieauguma tempa. Līdz ar to nedaudz pazeminājās noguldījumu gada kāpuma rādītājs. Decembrim raksturīgā īstermiņa kredītu atmaksa un slikto kredītu norakstīšana mēreni samazināja iekšzemes kredītportfeli. Tomēr sarukums bija vairāk nekā divreiz mazāks nekā 2014. gada decembrī vērotais, kā rezultātā krasi uzlabojās kredītu gada samazinājuma temps (par 1.4 procentu punktiem, līdz -1.8%).

Kopējais banku piesaistīto iekšzemes noguldījumu atlikums decembrī pieauga par 343 milj. eiro, to gada kāpuma tempam veidojot 9.0% un palielinoties gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību noguldījumiem. Tostarp uzņēmumu noguldījumu gada pieauguma temps sasniedza 12.3%, bet mājsaimniecību noguldījumu – 6.3%.

Latvijas devums eiro zonas kopējā naudas rādītājā M3 bija pozitīvs. Eiro zonas rezidentu noguldījumi uz nakti Latvijas kredītiestādēs decembrī palielinājās par 3.2% un noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu - par 4.1%, savukārt noguldījumi ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem saruka par 4.3%. Kopumā Latvijas devums eiro zonas M3 pieauga par 2.5% un par 9.2% pārsniedza iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni.

Decembrī banku iekšzemes kredītportfelis samazinājās par 0.9%, t.sk. kredīti nefinanšu uzņēmumiem par 1.0% un kredīti mājsaimniecībām - par 0.7%. Kopējo iekšzemes kredītu gada samazinājuma temps būtiski mazinājās, bet kredītiem iekšzemes finanšu iestādēm un nefinanšu uzņēmumiem gada pārmaiņu temps pirmo reizi kopš 2009. gada nedaudz iesniedzās pozitīvajā sektorā (+0.02%).

1. attēls. Atsevišķu naudas rādītāju gada pārmaiņas (%)

Avots: Latvijas Banka

 

Tautsaimniecības attīstības pozitīvo virzību Latvijā turpina apstiprināt monetāro rādītāju dinamika. Ja ikmēneša pārmaiņas ne vienmēr ir tik viennozīmīgas, tad, aplūkojot noguldījumu un arī kredītu dinamiku 12 mēnešu intervālā, pozitīvās pārmaiņas ir acīmredzamas. Ja 2014. gada decembrī iekšzemes noguldījumu gada kāpuma temps bija vien 3.4%, tad 2015. gada decembrī tas bija trīs reizes straujāks, savukārt kredītiem krituma temps 12 mēnešu laikā sarucis no -7.1% līdz nepilniem -2%. Tautsaimniecības attīstības dinamika un banku sektora darbība ļauj gaidīt līdzīgu uzkrājumu un kreditēšanas dinamiku arī 2016. gadā.

APA: Purviņš, V. (2023, 04. oct.). Naudas rādītāju attīstības tendences joprojām labvēlīgas. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/870
MLA: Purviņš, Vilnis. "Naudas rādītāju attīstības tendences joprojām labvēlīgas" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.10.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/870>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up