31.07.2013.

Iekšējā mobilitāte Latvijas darba tirgū 2005.-2011. gadā

Iekšējā mobilitāte Latvijas darba tirgū 2_20132/2013

Kopsavilkums: Šajā pētījumā sniegts pārskats par Latvijas darba tirgus iekšējo un starpnozaru mobilitāti, salīdzinot pirmskrīzes, krīzes un pēckrīzes periodu norises. Darbaspēka mobilitātes un to ietekmējošo faktoru izpētē izmantota darbaspēka plūsmu un izdzīvošanas analīze, kas balstās uz DA izlases novērojumiem 2005.–2011. gadā.

Pētījumā analizētas darba tirgus iespējamās asimetriskās reakcijas tautsaimniecībai kritiskajā uzplaukuma un krituma periodā, detalizēti aprakstīti dažādi darba tirgus mobilitātes aspekti (piemēram, darba līgumu veidu, nozaru un darbvietu reģionu pārmaiņas) un raksturoti faktori, kas nosaka ekonomiskās aktivitātes statusa pārmaiņas (nodarbinātais vai bezdarbnieks). Pētījumā piedāvāts arī darbaspēka plūsmu aprēķināšanas veids, sniedzot informāciju par ceturkšņa pārmaiņām.

JEL kodi: J23, J61, J62, J64

APA: Opmane, I., Fadejeva, L. (2024, 11. jun.). Iekšējā mobilitāte Latvijas darba tirgū 2005.-2011. gadā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/704
MLA: Opmane, Ieva. Fadejeva, Ludmila. "Iekšējā mobilitāte Latvijas darba tirgū 2005.-2011. gadā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 11.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/704>.
Up