18.03.2020.

Inflācijas īstermiņa prognozēšanas modelis un tās novērtējums Latvijai

Pētījums 1/2020

Inflācijas īstermiņa prognozēšanas modelis un tās novērtējums Latvijai

Kopsavilkums

Šajā pētījumā ir aprakstīts inflācijas īstermiņa prognozēšanas modelis (STIP modelis), kas atspoguļo kointegrācijas sakarības starp patēriņa cenām detalizētā dalījumā un to noteicošajiem faktoriem. Parādīta iekšzemes darbaspēka izmaksu, pasaules pārtikas izejvielu cenu un jēlnaftas cenu pārnese uz patēriņa cenām Latvijā. Novērtēts tas, cik precīzi modelis spēj prognozēt Latvijas inflāciju 2014.–2018. gadā, un secināts, ka STIP modeļa prognozēšanas spēja reālā laikā statistiski nozīmīgi pārspēj vienkāršo etalonmodeli.

Atslēgas vārdi: inflācijas prognozēšana, autoregresīvs sadalīto lagu modelis, transmisija, naftas cenas, pārtikas izejvielu cenas, darbaspēka izmaksas

JEL kodi: C32, C51, C52, C53, E31

Lasīt pētījumu

APA: Bessonovs, A., Krasnopjorovs, O. (2024, 30. may.). Inflācijas īstermiņa prognozēšanas modelis un tās novērtējums Latvijai. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4779
MLA: Bessonovs, Andrejs. Krasnopjorovs, Oļegs. "Inflācijas īstermiņa prognozēšanas modelis un tās novērtējums Latvijai" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 30.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/4779>.

Restricted HTML

Up