09.06.2017.

Pētījums: Algu veidošana, bezdarbs un ekonomiskās attīstības cikls Latvijā

Algu veidošana, bezdarbs un ekonomiskās attīstības cikls Latvijā
Foto: Latvijas Banka

Kopsavilkums

Šajā pētījumā mainīga piedāvājuma algu vienošanās (AOB) aplūkota pilnvērtīgā jaunā Keinsa (New Keynesian) atvērtas tautsaimniecības modelī, to novērtējot ar Latvijas datiem. Pētījumā analizētas modelim raksturīgās īpašības, tās salīdzinot ar alternatīvām darba tirgus modelēšanas specifikācijām, t.i., Neša (J. F. Nash) algu vienošanos gan ar Teilora (J. B. Taylor) veida algu neelastību, gan bez eksogēnas algu neelastības, reducētas formas sadalīšanas nosacījuma (reduced-form sharing rule) un reducētas formas algas nosacījuma (reduced-form wage rule). Pētījuma mērķis ir izvēlēties tādu darba tirgus modelēšanas specifikāciju, kas vislabāk atbilst Latvijas Bankas makroekonomiskās modelēšanas un prognozēšanas vajadzībām. Gūtie rezultāti liecina, ka AOB modelis Latvijas darba tirgum ir labi piemērots. Pētījuma nobeigumā ietverta Latvijā novērotās minimālās un vidējās algas attiecības pastāvīga kāpuma ekonomiskās ietekmes simulācija un izteikti secinājumi par iespējamiem lieliem darbvietu un produkcijas izlaides zudumiem.

Atslēgvārdi: mainīga piedāvājuma algu vienošanās, DSGE modelis, prognozēšana, minimālā alga

JEL kodi: E0, E2, E3, F4

APA: Bušs, G. (2024, 25. may.). Pētījums: Algu veidošana, bezdarbs un ekonomiskās attīstības cikls Latvijā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/3784
MLA: Bušs, Ginters. "Pētījums: Algu veidošana, bezdarbs un ekonomiskās attīstības cikls Latvijā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 25.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/3784>.

Restricted HTML

Up