19.12.2018.

Pētījums: Eksports un produktivitāte globālajās vērtības ķēdēs: Latvijas un Igaunijas datu salīdzinošā analīze

Pētījums 3/2018

Eksports un produktivitāte globālajās vērtības ķēdēs
Foto: Latvijas Banka

Kopsavilkums

Šajā darbā globālo vērtības ķēžu kontekstā pētīts, kā iesaistīšanās eksportā ietekmē Latvijas un Igaunijas uzņēmumu produktivitāti, nodarbinātību un algas. Līdzīgi daudzām citām valstīm Latvijas un Igaunijas eksportējošie uzņēmumi ir daudz produktīvāki un lielāki, darbiniekiem maksā lielākas algas un ir kapitālietilpīgāki nekā neeksportējošie uzņēmumi. Lai gan daļēji tas ir tāpēc, ka jau sākotnēji produktīvākiem uzņēmumiem ar labākiem darbības rādītājiem ir lielākas iespējas uzsākt eksportēšanu, Latvijas un Igaunijas uzņēmumos pēc iesaistīšanās eksportā darba ražīguma līmenis paaugstinās attiecīgi vairāk nekā par 23% un 14%. Eksportēšanas sākšana palielina arī nodarbinātību un vidējo algu. Guvumi ir īpaši lieli, ja uzņēmumi iesaistās eksporta jomās, kas saistītas ar dalību zinātnesietilpīgās darbībās globālo vērtības ķēžu augšposmos. Piemēram, Latvijas uzņēmumos, kuri sāk starppatēriņa preču vai ar transportu nesaistītu pakalpojumu (kas ietver zinātnesietilpīgus pakalpojumus) eksportu, produktivitātes pieaugums ir ievērojami lielāks nekā uzņēmumos, kuri uzsāk eksportēt galapatēriņa preces vai transporta pakalpojumus. Šie secinājumi akcentē nozīmi, kāda ir inovāciju politikai, lai stiprinātu uzņēmumu spēju globālajās vērtības ķēdēs nodrošināt ļoti diferencētas zinātnesietilpīgas preces un pakalpojumus.

Atslēgvārdi: produktivitāte, globālā vērtības ķēde, eksports, Latvija, Igaunija

JEL kodi: F12, F14, O19, O57

APA: Beņkovskis, K., Masso, J., Tkačevs, O., Vahter, P., Yashiro, N. (2024, 12. jun.). Pētījums: Eksports un produktivitāte globālajās vērtības ķēdēs: Latvijas un Igaunijas datu salīdzinošā analīze. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4355
MLA: Beņkovskis, Konstantīns. Masso, Jaan. Tkačevs, Oļegs. Vahter, Priit. Yashiro, Naomitsu. "Pētījums: Eksports un produktivitāte globālajās vērtības ķēdēs: Latvijas un Igaunijas datu salīdzinošā analīze" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 12.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/4355>.

Restricted HTML

Up