27.03.2024.

Latvijas Banka pārskata makroekonomiskās prognozes. 2024. gada marts

 • Latvijas Banka
  Latvijas Banka
Ilustratīvs attēls prognozes
Foto: Latvijas Banka

Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsme 2024. gadā gaidāma 1.8 % apmērā, nākamajos gados tautsaimniecības attīstība prognozējama jaudīgāka. Savukārt inflācija turpina atkāpties.

 

 

 • Latvijas tautsaimniecības izaugsme šogad prognozējama gausa, jo mūsu galvenajās tirdzniecības partnervalstīs, īpaši Igaunijā un Vācijā, pieprasījums ir vājš. Latvijā zemā inflācija ļauj atgūties patēriņam, un investīcijas balsta valdības ieguldījumi, bet ārējais pieprasījums ir pavājinājies, tāpēc IKP izaugsmes prognoze īstermiņā samazināta – 2024. gadam līdz 1.8 % (no 2.0 % 2023. gada decembra prognozē).
 • Turpmāko gadu IKP pieauguma prognozes salīdzinājumā ar decembra prognozēm netiek mainītas – attiecīgi 3.6 % 2025. gadā un 3.8 % 2026. gadā, un tiek gaidīts, ka lielāku izaugsmes jaudu piešķirs eksporta pieaugums, uzlabojoties ekonomiskajai videi ārvalstīs.
 • Īstermiņā paredzama piezemētāka apstrādes rūpniecības un transporta nozares aktivitāte ārējā pieprasījuma vājuma dēļ. Mazumtirdzniecības lielāku inertumu uztur lēna patērētāju noskaņojuma uzlabošanās, neraugoties uz pirktspējas kāpumu. Redzējums par būvniecības izaugsmi nav būtiski mainījies: lielu infrastruktūras projektu virzība ar Eiropas Savienības fondu finansējumu un pakāpenisks ieguldījumu kāpums privātajā sektorā balstīs būvniecību.
 

 

 • Inflācijas prognozi īstermiņā nedaudz pazemina zemākas globālās dabasgāzes cenas – tādējādi Latvijas Bankas marta prognoze par Latvijas vidējo inflāciju 2024. gadā ir 1.5 % (2023. gada decembrī tika prognozēts, ka 2024. gadā inflācija Latvijā būs 2.0 %), 2025. gadā 1.9 % (decembra prognoze bija 2.3 %) un 2026. gadā 1.8 % (nemainās salīdzinājumā ar decembra prognozi).
 • Vidējā termiņā inflāciju turpinās ietekmēt noturīgais atalgojuma kāpums, kas neļauj pamatinflācijai (inflācijas rādītājs bez enerģijas un pārtikas cenām) sarukt tikpat strauji kā kopējai inflācijai.
 

 

 • Darba algas prognoze netiek mainīta, un prognozētais pieaugums saglabājas virs ilgtermiņa vidējā, proti, 2024. gadam – 8.0 %, bet 2025. un 2026. gadam – attiecīgi 7.9 % un 7.6 %.
 • Darbaspēka izmaksu pieaugums rada riskus Latvijas tautsaimniecības izaugsmei un konkurētspējas noturībai.
 • Bezdarba prognoze nedaudz palielināta tuvākajiem periodiem vājākas ekonomiskās aktivitātes dēļ. 2024. gadam tā paaugstināta līdz 6.5 % un 2025. gadam – līdz 6.3 %. 2026. gadā bezdarba līmenis saglabāsies iepriekš prognozētajā 6.1 % līmenī.

Īsumā par svarīgāko

 • Lai gan inflācija ir būtiski samazinājusies arī globāli, izaicinājumi turpmākai pasaules tautsaimniecības attīstībai joprojām ir būtiski – nenoteiktība pasaulē saglabājas augstā līmenī un notikumi liecina par ģeopolitiskās spriedzes pieaugumu.
 • Eirozonā inflācija un tautsaimniecības izaugsme tiek prognozēta zemāka nekā decembrī, un, lai gan ECB Padome turpina īstenot ierobežojošu monetāro politiku, finanšu tirgi paredz, ka pagrieziena punkts vairs nav tālu, tāpēc finanšu nosacījumi eirozonā jau kļuvuši labvēlīgāki.
 • Neraugoties uz turpmāk zemāku procentu likmju gaidām, banku sektorā jaušama piesardzība gan no kredītu pieprasījuma, gan piedāvājuma puses.
 • Vispārējās valdības budžeta bilances vērtējums šim un nākamajam gadam nav būtiski mainījies. Savukārt prognožu perioda beigās – 2026. gadā – deficīts tiek prognozēts lielāks, jo gaidāmas apjomīgākas valdības investīcijas, nekā iepriekš paredzēts. 2024. gadam budžeta deficīts tiek prognozēts 4.1 % apmērā no IKP, 2025. gadam – 3.4 % no IKP un 2026. gadam – 2.3 % no IKP.
 • Valsts parāda līmenis koriģēts uz augšu, jo gaidāma vājāka nominālā IKP izaugsme līdz ar zemāku inflāciju. Valsts parāda līmenis 2024. gadam prognozēts 44.3 % apmērā no IKP, 2025. gadam un 2026. gadam attiecīgi 45.2 % un 45.7 % no IKP.

Makroekonomiskie rādītāji: Latvijas Bankas prognozes

 

2024

2025

  2026

Ekonomiskā aktivitāte (gada pārmaiņas; %; salīdzināmajās cenās; sezonāli koriģēti dati) 

 

 

IKP

1.8

3.6

3.8

Privātais patēriņš

2.8

4.0

3.6

Valdības patēriņš

3.7

1.0

0.0

Investīcijas

5.5

4.4

5.2

Eksports

–0.2

3.3

3.5

Imports

0.8

3.2

2.7

SPCI inflācija (gada pārmaiņas; %)

 

 

Inflācija

1.5

1.9

1.8

Pamatinflācija (neietverot pārtikas un enerģijas cenas)

4.0

3.6

2.9

Darba tirgus

 

 

Bezdarbs (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita; sezonāli koriģēti dati)

6.5

6.3

6.1

Nominālā bruto alga (gada pārmaiņas; %)

8.0

7.9

7.6

Ārējais sektors

 

 

Tekošā konta bilance (% no IKP)

–4.3

–4.3

–3.8

Valdības finanses (% no IKP)

 

 

Vispārējās valdības parāds

44.3

45.2

45.7

Budžeta pārpalikums/deficīts

–4.1

–3.4

–2.3

Prognozes sagatavotas, izmantojot līdz 2024. gada 19. martam (atsevišķiem tehniskajiem pieņēmumiem – līdz 5. martam) pieejamo informāciju.

 

APA: Banka, L. (2024, 17. apr.). Latvijas Banka pārskata makroekonomiskās prognozes. 2024. gada marts. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/6448
MLA: Banka, Latvijas. "Latvijas Banka pārskata makroekonomiskās prognozes. 2024. gada marts" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 17.04.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/6448>.
Up