22.11.2011.

Ražotāju cenu pieaugumu oktobrī ierobežo zemais globālais pieprasījums

Oktobrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ražotāju cenas rūpniecībā saglabājās nemainīgas. Tas netiešā veidā atspoguļo zemo globālo pieprasījumu, kas ietekmē arī resursu cenu attīstību. Samazinošu ietekmi uz kopējo ražotāju cenu indeksu atstāja galvenokārt ražotāju cenu pārmaiņas enerģijas ražošanā, jo saruka dabasgāzes tirdzniecības cena. Šis apstāklis būtiski ietekmēja arī atšķirību starp mēneša cenu izmaiņām vietējā tirgū realizētajai un eksportētajai produkcijai.

Ražotāju cenu kāpumu pārtikas ražošanā ierobežoja nozīmīgais globālais pārtikas cenu kritums, tai skaitā graudiem, jo daudzviet tika ievākta laba raža (piemēram, Krievijā un Ukrainā). Tomēr tas neatspoguļojās pārtikas rūpniecības ražotāju cenu samazinājumā , īpaši vietējā tirgū pārdotajai produkcijai. Šāda cenu dinamika, iespējams, atspoguļo atliktu iepriekšējo periodu izmaksu palielinājuma pievienošanu cenām neskatoties uz vairāku resursu un izejvielu cenu samazinājumam šobrīd.

Ražotāju cenu gada pieauguma temps oktobrī palielinājās līdz 7.3%, atspoguļojot t.s. bāzes efektu: iepriekšējā gada oktobrī, salīdzinājumā ar septembri tika novērots krietni lielāks ražotāju cenu samazinājums iekšzemes patēriņam saražotajai enerģijai, kā arī ūdens un atkritumu apsaimniekošanai.

Att. Atsevišķu rūpniecības nozaru ražotāju cenu pārmaiņu ieguldījums kopējā ražotāju cenu mēneša pieaugumā, procentu punktos

Atsevišķu rūpniecības nozaru ražotāju cenu pārmaiņu ieguldījums kopējā ražotāju cenu mēneša pieaugumā, procentu punktos

Avots: LR CSP, Latvijas Bankas aprēķini

Tuvākajā nākotnē naftas cenas, lai arī neaugs tik strauji, ierobežotā piedāvājuma dēļ saglabāsies augstā līmenī. Kā cenu ierobežojošs faktors saglabāsies globālais pieprasījums, kura pieauguma izredzes pašlaik ir vājas. Lai gan faktiskā mazuta cena iepriekšējo mēnešu laikā ir sarukusi un stabilizējas, 9 mēnešu vidējā rādītāja pieauguma tendence vēl saglabājas, un a/s "Latvijas Gāze" 2012. gada sākumā prognozē diezgan būtisku dabasgāzes tarifu pieaugumu rūpnieciskajiem patērētājiem. Neliels spiediens uz ražotāju cenu indeksa pieaugumu iekšzemē var veidoties arī tad, ja pakāpeniski atjaunosies atsevišķu profesiju darbaspēka trūkums vai darbaspēka emigrācija.

APA: Paula, D. (2023, 26. sep.). Ražotāju cenu pieaugumu oktobrī ierobežo zemais globālais pieprasījums. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1231
MLA: Paula, Daina. "Ražotāju cenu pieaugumu oktobrī ierobežo zemais globālais pieprasījums" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 26.09.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1231>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up