12.04.2012.

Tekošajā kontā februārī saglabājas deficīts

Februārī Latvijas maksājumu bilances tekošā konta negatīvais saldo bija 38.7 milj. latu. To noteica pieaugošais preču ārējās tirdzniecības deficīts un daļēji kompensējošā pakalpojumu ārējās tirdzniecības pozitīvā saldo samazinājums.

Preču ārējās tirdzniecības saldo palielinājās līdz 137.8 milj. latu. Lai gan šajā periodā preču eksporta vērtība pieauga, bija vērojams nedaudz straujāks preču importa vērtības palielinājums, kas daļēji skaidrojams ar starppatēriņa preču un energoresursu cenu kāpumu. Savukārt, pakalpojumu ārējās tirdzniecības pozitīvais saldo samazinājās līdz 71.5 milj. latu. Nerezidentiem sniegto pakalpojumu vērtībai kritums galvenokārt bija vērojams pārvadājumiem, braucieniem, citiem saimnieciskās darbības pakalpojumiem un būvniecībai. Vienlaikus būvniecība bija viena no grupām, kas palielināja pakalpojumu importu.

Finanšu konta pozitīvais saldo februārī pieauga līdz 100.7 milj. latu. Gada pirmajos mēnešos nedaudz samazinājusies tiešo investīciju piesaiste. Līdzekļu ieplūdi finanšu kontā ietekmēja banku sektora īstermiņa saistību palielināšanās, kā arī tas, ka februārī Latvija starptautiskajos finanšu tirgos emitēja vērtspapīrus 1 miljarda ASV dolāru apmērā (šīs valdības saistības vienlaikus noteica arī finanšu konta rezerves aktīvu pieaugumu).

Latvijas maksājumu bilanci pozitīvi varētu ietekmēt tas, ka tuvākajos mēnešos iespējams tiks atjaunoti daļēji apturētie ES fondu maksājumi. Tomēr gan pieaugošo resursu izmaksu, gan Latvijas eksporta partnervalstu gausās attīstības dēļ būtisks tekošā konta uzlabojums tuvākajā laikā nav gaidāms.


Latvijas maksājumu bilances dati

APA: Opmane, I. (2023, 23. sep.). Tekošajā kontā februārī saglabājas deficīts. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1188
MLA: Opmane, Ieva. "Tekošajā kontā februārī saglabājas deficīts" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 23.09.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1188>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up