12.10.2010.

Tekošajā kontā saglabājas pārpalikums; augošā rūpniecība prasīs lielāku importu

2010. gada augustā saglabājās maksājumu bilances tekošā konta pārpalikums, tam samazinoties līdz 29.2 milj. latu.

Līdz ar ekonomiskās aktivitātes pakāpenisku palielināšanos Latvijā pieauga rūpniecībai nepieciešamo starppatēriņa preču (īpaši metālu grupā) imports, tādējādi nedaudz palielinājās preču importa pārsvars pār eksportu. Nedaudz pieauga arī saņemto pakalpojumu vērtība, galvenokārt palielinoties saņemto pārvadājumu un finanšu pakalpojumu apjomam, savukārt sniegto pakalpojumu vērtība būtiski nemainījās, tādēļ pakalpojumu tirdzniecības pozitīvais saldo samazinājās.

Ienākumu konta saldo kopumā būtiski nemainījās, bet ieguldījumu ienākumu dinamika liecina par pakāpeniskām pozitīvām pārmaiņām ārvalstu tiešo investīciju uzņēmumu darbībā: ir sarukuši to gūtie zaudējumi, kuru rezultātā krīzes laikā būtiski uzlabojās tekošā konta saldo. Vienlaikus saruka izmaksāto dividenžu apjoms (dividenžu izmaksas ir vairāk raksturīgas gada vidū), kas nedaudz mainīja ienākumu konta pārpalikumu.

Augustā, Latvijai saņemot Starptautiskā Valūtas fonda aizdevumu daļu, kā arī ienākot ES fondu līdzekļiem, palielinājās rezerves aktīvu vērtība.

Tā kā Latvijas tautsaimniecības izaugsme pakāpeniski atjaunojas, ir sagaidāms, ka preču tirdzniecības plūsma kļūs intensīvāka un pieaugs ražošanai nepieciešamais kapitāla un starppatēriņa preču imports. Tādēļ absolūtā izteiksmē tuvākajos mēnešos gaidāms tekošā konta pārpalikuma samazinājums. Lai gan Krievija un Ukraina ir noteikušas un vēl plāno atsevišķus graudu eksporta ierobežojumus, liels Latvijas ārējās tirdzniecības bilances uzlabojums uz Latvijas graudu eksporta rēķina nav gaidāms, pat neraugoties uz graudu cenu kāpumu pasaulē. Tas tādēļ, ka atšķiras Latvijas un minēto valstu eksportējamās labības veidi, un arī graudu raža Latvijā netiek vērtēta kā pietiekama. Viens no nopietnākajiem pakalpojumu eksporta riskiem tuvākajā laikā būs Krievijas izsniegto pārvadājumu licenču ierobežotais apjoms autopārvadājumu veikšanai.

APA: Paula, D. (2023, 25. sep.). Tekošajā kontā saglabājas pārpalikums; augošā rūpniecība prasīs lielāku importu. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1355
MLA: Paula, Daina. "Tekošajā kontā saglabājas pārpalikums; augošā rūpniecība prasīs lielāku importu" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 25.09.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/1355>.

Līdzīgi raksti

Vai izmanto sociālā profila pasi:

Restricted HTML

Up