1/7
Prev Next
0.6 % Saskaņā ar CSP ātro novērtējumu Latvijas IKP 3. cet. salīdzinājumā ar iepriekšējo cet. pieaudzis par 0.6 %
Up