Agnese Puķe

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste

Agnese Puķe ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē ar izcilību Latvijas Universitātē. 2001.–2004. gadā viņa lasījusi lekciju kursu "Nacionālo kontu sistēma" Banku augstskolas maģistrantiem.

Agnese Puķe sāka darbu Latvijas Bankā 2001. gadā, pirms tam prasmes makroekonomisko rādītāju aprēķināšanā stiprinot darbā Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Nacionālo kontu daļā. Viņas darba pienākumos ietilpst Latvijas reālā sektora analīze un norišu prognoze (īpaši attiecībā uz iekšzemes kopprodukta izlietojuma novērtēšanu).

 

Autora darbi

Up