1/22
Prev
Next
-7.5% Latvijas Banka prognozē, ka Latvijas IKP 2020. gadā samazināsies par 7.5%.

VIEDOKLIS

Agnese Rutkovska

Latvijas Bankas ekonomiste
Tikai atsevišķas nozares 1. ceturksni ir pārvarējušas "sausām kājām". Piemēram, būvniecība, kurai, pateicoties valdības veicinātiem investīciju projektiem, ir labas izredzes saglabāt izaugsmi arī turpmāk.

Oļegs Krasnopjorovs

Latvijas Bankas ekonomists

Andrejs Bessonovs

Latvijas Bankas ekonomists
Eiro zonas inflācijas gaidas joprojām ir pieāķētas ECB inflācijas mērķim. Salīdzinot ar faktisko inflāciju un īstermiņa inflācijas gaidām, piecu gadu inflācijas gaidas ir ievērojami stabilākas un tuvākas 2%.

Kristofers Pone

Latvijas Bankas ekonomists
Ārkārtējā situācija visspēcīgāk ietekmējusi transporta pakalpojumu - gaisa un auto transporta pakalpojumu eksportu.

Anete Migale

Latvijas Bankas ekonomiste
Iepriekš nodarbinātības sarukumu pārsvarā varēja skaidrot ar ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita samazināšanos, bet pašreiz tajā atspoguļojas uzņēmējdarbības aktivitātes kritums.
  • Reālais IKP (g/g; %)

  • Gada inflācija (%, SPCI)

  • Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)

  • Darba meklētāju īpatsvars (%)

Up