0.8% 2019. gada novembrī iekšzemes kredītportfelis Latvijā samazinājās par 0.8%.

VIEDOKLIS

Agnese Rutkovska

Latvijas Bankas ekonomiste
Latvijas tautsaimniecības izaugsme šogad un nākamgad saglabāsies remdena, un uz straujāku pieaugumu cerību ir maz.

Oļegs Krasnopjorovs

Latvijas Bankas ekonomists

Andrejs Bessonovs

Latvijas Bankas ekonomists
Naftas cenai pieaugot par 10%, patēriņa cenu līmenis Latvijā vidējā termiņā palielinās par 0.6%. Naftas cenas pieauguma ietekmē palielinās enerģijas, pārtikas produktu, pakalpojumu cenas.

Kristofers Pone

Latvijas Bankas ekonomists
2019. gada 3. ceturksnī Latvijas tekošajā kontā veidojās deficīts 296 milj. eiro vērtībā jeb 3.7% no IKP. Ārējās tiešās investīcijas Latvijā 3. ceturksnī bijušas 397 milj. eiro jeb 4.9% no IKP.

Miķelis Zondaks

Latvijas Bankas ekonomists
Lai gan arvien vairāk tiek runāts par izaugsmes tempu palēnināšanos un riskiem ārējos tirgos, kas rada nenoteiktību par Latvijas tautsaimniecības attīstības nākotni, darba tirgū darbaspēka pieprasījums vēl arvien saglabājas augstā līmenī.

Daina Pelēce

Latvijas Bankas ekonomiste
Preču eksports pēc neliela klupiena septembrī oktobrī atkal demonstrēja labu sniegumu, tomēr sezonāli un kalendāri izlīdzinātajos datos esošais mīnuss liedz pārlieku priecāties. Preču eksportā lielāko pozitīvo devumu joprojām sniedz kokapstrādes veiksmīgā darbība.
  • Reālais IKP (g/g; %)

  • Gada inflācija (%, SPCI)

  • Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)

  • Darba meklētāju īpatsvars (%)

  • Eksports (g/g; %)

Up