16.05.2015.

Diskusijas materiāls: Risku tīklveida diagrammas izmantošana svarīgāko finanšu stabilitātes risku pārmaiņu novērtēšanai

  • Nadežda Siņenko
    Latvijas Bankas ekonomiste, Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības politikas pārvalde
  • Olga Lielkalne
    Latvijas Bankas ekonomiste, Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības politikas pārvalde
Diskusijas materiāls: Risku tīklveida diagrammas izmantošana svarīgāko finanšu stabilitātes risku pārmaiņu novērtēšanai


Diskusija materiāls 1/2015

Šajā diskusijas materiālā analizēta risku tīklveida diagramma, kas tiek izmantota kā papildu analīzes rīks finanšu stabilitātes risku monitoringam un novērtēšanai Latvijā. Risku tīklveida diagrammas mērķis ir vienkopus atainot svarīgākos finanšu stabilitātes riskus noteiktās risku kategorijās un to pārmaiņu virzienu. Risku tīklveida diagramma un katrai risku kategorijai atbilstošā indeksa un tā komponentu dinamika ļauj vizualizēt un analizēt ārējo un iekšējo makrofinansiālo risku attīstību un kredītiestāžu sektora ievainojamības pārmaiņas Latvijā, novērtējot nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību kredītrisku, kredītiestāžu pelnītspējas un maksātspējas riskus, kā arī finansējuma un likviditātes riskus. 

Diskusijas materiālā sniegts ieskats risku tīklveida diagrammas izmantošanā un izveidošanas metodoloģijā citās valstīs. Aprakstīts arī šādas diagrammas izveidošanas process Latvijā un veikts izvēlēto risku kategoriju un rādītāju apskats. Diskusijas materiālā secināts, ka risku tīklveida diagrammas vēsturisko novērtējumu testēšanas rezultāti bijuši apmierinoši. 2008. un 2009. gadā risku tīklveida diagrammas risku kategoriju vērtējumi signalizēja par draudiem finanšu stabilitātei, savukārt risku kategoriju indeksi un to komponenti ļāva identificēt finanšu stabilitātes risku akumulēšanās un īstenošanās jomas.

Atslēgvārdi: finanšu stabilitāte, risku tīklveida diagramma, risku kategorijas, finanšu sistēmas stabilitātes monitorings, finanšu sistēmas stabilitātes novērtējums

JEL kodi: E32, E44, E58, G10

APA: Siņenko, N., Lielkalne, O. (2023, 09. dec.). Diskusijas materiāls: Risku tīklveida diagrammas izmantošana svarīgāko finanšu stabilitātes risku pārmaiņu novērtēšanai. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/677
MLA: Siņenko, Nadežda. Lielkalne, Olga. "Diskusijas materiāls: Risku tīklveida diagrammas izmantošana svarīgāko finanšu stabilitātes risku pārmaiņu novērtēšanai" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 09.12.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/677>.
Up