Olga Lielkalne

Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības politikas pārvaldes Finanšu stabilitātes analīzes daļas galvenā ekonomiste

Olga Lielkalne ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu analītiskajā ekonomikā un maģistra grādu matemātiskajā ekonomikā (ar izcilību) Latvijas Universitātē. Olga ir papildinājusi savas profesionālās zināšanas vairākos mācību kursos un semināros ārzemēs, kā arī piedalījusies ASV profesionālajā apmaiņas programmā “International Visitor Leadership Program”.
 
Olga Lielkalne pievienojās Latvijas Bankas komandai 2012. gadā. Olgas darbs Latvijas Bankā saistīts ar plašu jautājumu loku finanšu stabilitātes jomā, t.sk. sistēmisko risku novērtējumu, ciklisko risku analīzi, ārējās makrofinansiālās vides un Ziemeļvalstu reģiona analīzi. Olga ir Latvijas Bankas iekšējās ilgtspējas entuziastu grupas dalībniece. Olga pārstāv Latvijas Banku Eiropas Centrālās bankas, Eiropas sistēmisko risku kolēģijas un NGFS darba grupās.

Pirms tam viņa bija vadošā eksperte finanšu tirgus un ekonomikas jautājumos Latvijas komercbankās. 2006.-2009. gadā vadījusi seminārus statistikā, ekonometrijā un finanšu ekonomikā bakalaura un maģistrantūras studentiem Latvijas Universitātē, savukārt 2022.-2023. gadā lasījusi lekciju kursus "European Political Economy" RGSL studentiem.

Olga ir Ekonomistu apvienības biedre.
 

 

Autora darbi

Up