Olga Lielkalne

Monetārās politikas pārvaldes Monetārās politikas analīzes daļas galvenā ekonomiste

Olga Lielkalne ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu analītiskajā ekonomikā un maģistra grādu matemātiskajā ekonomikā (ar izcilību) Latvijas Universitātē. Olga ir papildinājusi savas profesionālās zināšanas vairākos mācību kursos un semināros ārzemēs, kā arī piedalījusies ASV profesionālajā apmaiņas programmā "International Visitor Leadership Program".
 
Olga Lielkalne pievienojās Latvijas Bankas komandai 2012. gadā. Sākotnēji Olgas darbs Latvijas Bankā bija saistīts ar plašu jautājumu loku finanšu stabilitātes jomā, t.sk. sistēmisko risku novērtējumu, ciklisko risku analīzi, ārējās makrofinansiālās vides un Ziemeļvalstu reģiona analīzi. Kopš 2024. gada Olgas darbs saistās ar monetāro politiku un eirozonas makrofinanšu rādītāju analīzi.

Pirms tam viņa bija vadošā eksperte finanšu tirgus un ekonomikas jautājumos Latvijas komercbankās. 2006.-2009. gadā vadījusi seminārus statistikā, ekonometrijā un finanšu ekonomikā bakalaura un maģistrantūras studentiem Latvijas Universitātē, savukārt 2022.-2023. gadā lasījusi lekciju kursus "European Political Economy" Riga Graduate School of Law studentiem.

Olga ir Ekonomistu apvienības biedre.

 

Autora darbi

Up