Nadežda Siņenko

Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības politikas pārvaldes Finanšu stabilitātes analīzes daļas galvenā ekonomiste

Nadežda Siņenko ieguvusi matemātikas doktora grādu Latvijas Universitātē 1999. gadā. Matemātikas maģistra grādu viņa ieguvusi Latvijas Universitātē, bet inženiera matemātiķa kvalifikāciju – ar izcilību absolvējot Rīgas Tehnisko universitāti lietišķās matemātikas specialitātē. 1994. gadā viņa mācījās Linčēpingas Tehniskajā universitātē Zviedrijā.

Nadežda Siņenko kopš 2002. gada ir docente Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātiskās analīzes katedrā. Izveidojusi un lasījusi vairākus kursus matemātiķa statistiķa profesionālās programmas ietvaros.

Nadežda Siņenko sāka darbu Latvijas Bankā 2007. gadā Monetārās politikas pārvaldē. Viņas darba pienākumos ietilpst stresa testu metodoloģijas pilnveidošana, kredītriska modelēšana, pētījumi finanšu stabilitātes jomā un Kredītu reģistra datu analīze.

 

Autora darbi

Up