26.01.2009.

Uzkrājumi Latvijā

Uzkrājumi Latvijā

1/2009

Kopsavilkums
Ilgtspējīgas valsts sociālekonomiskās politikas pamats ir augsts uzkrājumu līmenis. Tomēr uzkrājumu palielināšana nav pašmērķis. Uzkrājumu veidošanas process jāanalizē, ņemot vērā vairākus ar to saistītus aspektus. Šā pētījuma mērķis ir detalizēta un visaptveroša uzkrājumu Latvijā analīze un to vērtējums pasaules kontekstā. Īpaša uzmanība pievērsta mājsaimniecību uzkrājumiem un to veidošanas paradumiem, kas ekonometriski pētīti, izmantojot unikālu Latvijas mājsaimniecību mikrodatu avotu - mājsaimniecību budžeta pētījumus.

Atslēgvārdi: uzkrājumi, mājsaimniecību uzkrājumu veidošanas paradumi, mikrodati, šķērsgriezuma modelis

JEL klasifikācija: C21, D12, D14, E21, O16

APA: Puķe, A., Meļihovs, A., Kalnbērziņa, K. (2024, 12. jun.). Uzkrājumi Latvijā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/684
MLA: Puķe, Agnese. Meļihovs, Aleksejs. Kalnbērziņa, Krista. "Uzkrājumi Latvijā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 12.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/684>.

Diskusiju materiāls

Up