10.06.2019.

Diskusiju materiāls: Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības?

Diskusiju materiāls 1/2019

Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības?

Kopsavilkums

Pēdējo gadu laikā finanšu resursu izlietojumam vietējās pašvaldībās bijusi pievērsta pastiprināta politikas veidotāju un pētnieku uzmanība. Zinātniskā literatūra nesniedz viennozīmīgas atbildes par labu pašvaldību centralizācijai vai decentralizācijai. Šajā pētījumā, izmantojot ekonometriskās metodes, iegūtas liecības, kas norāda uz negatīvu korelāciju starp iedzīvotāju skaitu Latvijas novadu pašvaldībās un to izdevumiem uz vienu iedzīvotāju. Proti, jo mazāka pašvaldība, jo dārgāka ir tās funkciju īstenošana, rēķinot uz vienu iedzīvotāju. Secinājums ir īpaši aktuāls, ņemot vērā Latvijas demogrāfiskās tendences, kuru ietekmē iedzīvotāju skaits būtiski samazināsies tieši mazo novadu pašvaldībās. Pētījumā aplēsts, ka iedzīvotāju skaita samazināšanās rezultātā novadu pašvaldību budžetiem būs nepieciešams papildu finansējums to funkciju nodrošināšanai esošajā apjomā. Novērtējumi arī liecina, ka, koncentrējot pašvaldību pakalpojumu sniegšanu iedzīvotāju skaita ziņā lielākās administratīvi teritoriālajās vienībās, potenciālais budžeta līdzekļu ietaupījums, kas novadu ietvaros būtu izmantojams pašvaldību sniegto pakalpojumu klāsta vai to kvalitātes uzlabošanai, varētu būt nozīmīgs.

Atslēgvārdi: novadu pašvaldības, pašvaldību izdevumi, iedzīvotāju skaits, demogrāfiskās tendences

JEL kodi: R12, R23, R58

Pētījumu lasiet šeit.

APA: Vilerts, K., Zutis, K., Beņkovskis, K. (2023, 30. nov.). Diskusiju materiāls: Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības?. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4499
MLA: Vilerts, Kārlis. Zutis, Klāvs. Beņkovskis, Konstantīns. "Diskusiju materiāls: Kas nosaka Latvijas pašvaldību budžeta izdevumu atšķirības?" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 30.11.2023. <https://www.makroekonomika.lv/node/4499>.

Restricted HTML

Up