Kārlis Vilerts

Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas vadītājs

Kārlis Vilerts ieguvis ekonomikas doktora grādu Latvijas Universitātē. Pirms tam viņš ar izcilību ieguva ekonomikas maģistra grādu ekonomikā, matemātiskās ekonomikas apakšvirzienā un profesionālo bakalaura grādu finansēs. Profesionālo pilnveidi viņš turpinājis, absolvējot vairākus kursus ekonomikas jomā ASV, Austrijā, Spānijā un Vācijā.

Darbu Latvijas Bankā Kārlis sāka 2015. gadā Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļā, strādājot par ekonomistu, vēlāk - padomnieku. Iepriekšējā darba pieredze viņam saistīta ar uzņēmumu finanšu analīzi. Kopš 2017. gada Kārlis vada diplomdarbus Rīgas Ekonomikas augstskolā.

Kārlis ir vairāku zinātnisko pētījumu un rakstu autors. Viņa interešu loks ietver tēmas, kas saistītas ar monetāro un fiskālo politiku, kā arī darba tirgu. Viņš ir piedalījies virknē starptautisku zinātnisko konferenču un pārstāv Latvijas Banku Eiropas Centrālo banku sistēmas darba grupās.

 

Autora darbi

Up