Klāvs Zutis

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas ekonomists

Klāvs Zutis 2017. gadā Latvijas Universitātē ieguva maģistra grādu ekonomikā, matemātiskās ekonomikas apakšvirzienā, bet pirms tam viņš Latvijas Universitātē ieguva sociālo zinātņu bakalaura grādu analītiskās ekonomikas apakšvirzienā. Iepriekš strādājis kredītiestāžu uzraudzībā gan Latvijā, gan Eiropas Centrālajā bankā.

Darbu Latvijas Bankā Klāvs Zutis sāka 2018. gadā Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļā. Klāva darba pienākumos ietilpst ar fiskālo politiku saistīto jautājumu un tendenču analīze.

 

Autora darbi

Up