Klāvs Zutis

Monetārās politikas pārvaldes padomnieks

Klāvs Zutis 2017. gadā Latvijas Universitātē ieguva maģistra grādu ekonomikā, matemātiskās ekonomikas apakšvirzienā, bet pirms tam viņš Latvijas Universitātē ieguva sociālo zinātņu bakalaura grādu analītiskās ekonomikas apakšvirzienā. Iepriekš strādājis kredītiestāžu uzraudzībā gan Latvijā, gan Eiropas Centrālajā bankā.

Darbu Latvijas Bankā Klāvs Zutis sāka 2018. gadā Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļā, bet vēlāk darbu turpināja Monetārās politikas analīzes daļā. No 2024. gada aprīļa – Monetārās politikas pārvaldes padomnieks. Klāva darba pienākumos ietilpst gan monetārās, gan arī fiskālās politikas jautājumu un tendenču analīze.

 

Autora darbi

Up