13.03.2012.

Gads iesācies ar tekošā konta deficītu

Latvijas maksājumu bilancē 2012. gads sācies ar tekošā konta deficītu (janvārī 34.4 milj. latu). Preču un pakalpojumu ārējās tirdzniecības deficīts kopš decembra nav būtiski mainījies, bet tekošā konta negatīvo saldo noteikusi galvenokārt ārvalstu investoru gūtā un mājup pārskaitītā peļņa, kā arī mazāka kārtējo pārvedumu ieplūde, ko veicināja uz laiku noteiktā atsevišķu ES fondu līdzekļu izmaksas apturēšana.

Gan preču importa, gan eksporta vērtībai janvārī salīdzinājumā ar 2011. gada decembri līdzvērtīgi samazinoties, preču ārējās tirdzniecības negatīvais saldo saglabājās gandrīz nemainīgs un bija 131.0 milj. latu. Arī pakalpojumu eksports janvārī sezonāli samazinājās (galvenokārt to noteica pārvadājumu, braucienu un citu saimnieciskās darbības pakalpojumu eksporta kritums), bet, tā kā līdzīgas tendences bija vērojamas arī pakalpojumu importā, to tirdzniecības pozitīvais saldo samazinājās tikai nedaudz (līdz 74.6 milj. latu).

Janvārī uz laiku tika apturēti atsevišķu ES fondu maksājumi, tāpēc samazinājās Latvijas saņemto kārtējo pārvedumu un līdzekļu ieplūde kapitāla kontā (janvārī Latvijas maksājumu bilances kapitāla konta negatīvais saldo bija 0.8 milj. latu). Līdzīga ietekme turpināsies, līdz atjaunosies šo ES fondu līdzekļu plūsma.

Par ārvalstu investoru uzticības stabilitāti liecināja ārvalstu tiešo investīciju pieaugums (57.6 milj. latu), kas bija galvenais iemesls tam, ka finanšu kontā veidojās pozitīvs saldo (16.7 milj. latu). Savukārt līdzekļu aizplūdi veicināja starpbanku ilgtermiņa aizņēmumu atlikuma sarukums un īstermiņa ieguldījumu pieaugums.

2012. gada sākumā atkal tika pazemināts vairāku ES valstu kredītreitings, un tas varētu liecināt par turpmāku ārējā pieprasījuma samazināšanos un līdz ar to arī Latvijas eksporta attīstības ierobežojumiem, tomēr par attīstības potenciālu liecina augošas ārvalstu tiešās investīcijas (t.sk. investīcijas ražošanā).


Latvijas maksājumu bilances dati

APA: Opmane, I. (2024, 30. may.). Gads iesācies ar tekošā konta deficītu. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1195
MLA: Opmane, Ieva. "Gads iesācies ar tekošā konta deficītu" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 30.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1195>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up