19.02.2016.

Pētījums: Latvijas pakalpojumu eksportētāju ekonomiskais raksturojums

Pētījums: Latvijas pakalpojumu eksportētāju ekonomiskais raksturojums

Kopsavilkums

Pētījumā tiek analizētas pakalpojumu eksportā iesaistītu uzņēmumu rādītāju norises, izmantojot detalizētas uzņēmuma līmeņa 2006.–2013. gada datu kopas, un parādīts, ka pakalpojumu eksportā iesaistīto uzņēmumu daļa ir maza, tomēr pakalpojumu eksportētāju vidējais skaits pārsniedz neeksportētāju un preču eksportētāju vidējo skaitu. Pētījumā atspoguļotas pagaidu liecības par produktīvo uzņēmumu brīvu izvēli jeb pašiniciatīvu (self-selection) iesaistīties pakalpojumu eksportā, un to izpēte jāturpina. Pētījums liecina, ka pievienoties pakalpojumu eksportētāju kopumam varētu būt daudz grūtāk nekā uzsākt preču eksportu, jo Latvijas galvenajās tirdzniecības partnervalstīs pakalpojumu tirgus vēsturiski arvien bijis stingri regulēts; iesaistīšanās pakalpojumu eksportā prasa lielākas pūles salīdzinājumā ar preču eksporta uzsākšanu.

Šā pētījuma mērķis ir padziļināt izpratni par pakalpojumu sniedzēju tirdzniecības paradumu un darbības rezultātu kopsakarībām, kā arī sniegt ieskatu par pakalpojumu eksportētāju un preču eksportētāju salīdzinošo analīzi. Šim pētījumam vajadzētu papildināt ne pārāk plašo empīrisko uzņēmuma līmeņa zinātnisko darbu kopumu par pakalpojumu tirdzniecību, analizējot eiro zonas mazas un atvērtas tautsaimniecības piemēru.

Atslēgvārdi: pakalpojumu tirdzniecība, darba ražīgums, uzņēmumu darbība, mikrodati 

JEL kodi: D22, F10, F14

APA: Beņkovskis, K., Tkačevs, O. (2024, 19. jul.). Pētījums: Latvijas pakalpojumu eksportētāju ekonomiskais raksturojums. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/690
MLA: Beņkovskis, Konstantīns. Tkačevs, Oļegs. "Pētījums: Latvijas pakalpojumu eksportētāju ekonomiskais raksturojums" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 19.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/690>.
Up