23.03.2010.

Ēnu ekonomikas analītiskās novērtēšanas metodes

Finanšu ministrija Ēnu ekonomikas apkarošanas plāna izstrādes ietvaros aicināja Latvijas Bankas pārstāvi līdzdarboties darba grupā un pastāstīt par ēnu ekonomikas novērtēšanas metodēm.  

Prezentācijas anotācija: Ēnu ekonomikas novērtējums ir aktuāls, taču vienlaikus arī empīriski komplicēts jautājums. Ēnu ekonomika veicina nevienlīdzīgu konkurenci, izkropļo tirgu un negatīvi ietekmē nodokļu iekasēšanu, kā arī tās dēļ pieejamie statistikas dati var sniegt politikas veidotājiem maldīgu priekšstatu par norisēm tautsaimniecībā. Ekonomiskajā literatūrā pieejamas daudzas ēnu ekonomikas novērtēšanas metodes, kā arī analizēti to noteicošie faktori. Tomēr lielākā daļa šo metožu diemžēl dod iespēju novērtēt tikai ēnu ekonomikas pārmaiņu virzienu un pieauguma vai samazinājuma aptuvenu mērogu, nevis konkrētu tās lielumu. Turklāt, novērtējot ēnu ekonomikas lielumu konkrētai valstij, dažādu metožu izmantošana bieži uzrāda krasi atšķirīgus rezultātus vai pat pretējas tendences dinamikā. Precīzāku ēnu ekonomikas apjoma novērtējumu iespējams veikt, kvalitatīvi apkopojot un analizējot individuālu uzņēmumu datus, tomēr šādu datu iegūšana ir sarežģīts un dārgs process. Metodes, kurās izmanto makro rādītājus, jāvērtē ļoti piesardzīgi, rūpīgi analizējot iegūtos rezultātus.

APA: Puķe, A. (2024, 18. jun.). Ēnu ekonomikas analītiskās novērtēšanas metodes. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv:443/node/478
MLA: Puķe, Agnese. "Ēnu ekonomikas analītiskās novērtēšanas metodes" www.makroekonomika.lv:443. Tīmeklis. 18.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv:443/node/478>.

Līdzīgi raksti

Up