Baiba Brusbārde

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste

Baiba Brusbārde ieguvusi maģistra grādu Rīgas Juridiskās augstskolas Tiesību zinātnes un finanšu programmā un maģistra grādu Latvijas Universitātes Eiropas studiju programmā. Izmantojot piešķirtās stipendijas, viņa studējusi Humbolta Universitātē Vācijā, Kopenhāgenas biznesa skolā Dānijā, piedalījusies arī Japānas Ārlietu ministrijas programmā. 

Baiba Brusbārde sāka darbu Latvijas Bankā 2009. gadā pēc studentu zinātnisko darbu konkursa, kurā viņa piedalījās ar maģistra darbu "ES fondu administrēšana Latvijā: jauna pieeja". Pirms tam septiņus gadus Baiba Brusbārde strādājusi pašvaldības starptautisko projektu jomā, lasījusi lekcijas un vadījusi maģistru darbus pirmajā profesionālajā Projektu vadītāju programmā Latvijā.

Baiba Brusbārde  darba pienākumos ietilpst valsts budžeta politikas analīze, kā arī valsts nozaru politiku un strukturālo reformu novērtēšana. Viņa arī pārstāv Latvijas Banku Eiropas Centrālās bankas Publisko izdevumu darba grupā. 

 

Autora darbi

Up