10.02.2012.

2011. gada nogalē ārvalstniekiem sniegtie pakalpojumi līdzsvaro tekošo kontu

2011. gada decembrī Latvijas maksājumu bilances tekošā konta pārpalikums palielinājās līdz 43.8 milj. latu. Gada beigās gan bija vērojama nozīmīga preču ārējās tirdzniecības aktivitātes samazināšanās un ievērojami saruka to eksports (un nedaudz arī imports), tomēr bilances līdzsvaram pozitīvs bija ārvalstniekiem sniegto pakalpojumu vērtības pieaugums. Tekošā konta izmaiņas papildus ietekmēja arī ienākumu konta pieaugums, ko radīja ārvalstu investoru zaudējumi šajā periodā.

Kopējais preču ārējās tirdzniecības negatīvais saldo decembrī palielinājās līdz 129.7 milj. latu, bet pakalpojumu ārējās tirdzniecības pozitīvais saldo pieauga līdz 94.6 milj. latu, galvenokārt palielinoties ārvalstniekiem sniegto pārvadājumu pakalpojumu dēļ.

Decembrī uzlabojums bija vērojams arī kārtējo pārvedumu kontā, kura pozitīvais saldo galvenokārt no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda saņemto līdzekļu ietekmē palielinājās līdz 52.0 milj. latu.

Kapitāla un finanšu kontā bija vērojams neliels pozitīvs saldo (4.7 milj. latu), līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos turpināja samazināties rezerves aktīvi, bet ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā pieauga par 60.9 milj. latu, tostarp tās nozīmīgi palielinājās Latvijas uzņēmumu pašu kapitālā (par 111.3 milj. latu), bet to pieaugumu reinvestētās peļņas veidā mazināja ārvalstu investoru zaudējumi.

Operatīvie mēnešu dati liecina, ka 2011. gadā kopumā tekošajā kontā ir bijis neliels deficīts (aptuveni 0.4% no IKP), kas ir tuvs Latvijas Bankas prognozētajam līmenim. Šādas tekošā konta izmaiņas pērn ietekmēja gan atsevišķi lieli investīciju preču iepirkumi, gan tas, ka pēcstrauja eksporta pieauguma gada sākumā tā nogalē jau sāka iezīmēties globālās ekonomikas palēnināšanās tendences. Vērtējot situācijas attīstību, arī 2012. gadā tekošā konta saldo varētu saglabāties tuvs līdzsvaram ar nelielu deficītu.


Latvijas maksājumu bilances dati

APA: Opmane, I. (2024, 14. jul.). 2011. gada nogalē ārvalstniekiem sniegtie pakalpojumi līdzsvaro tekošo kontu. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1206
MLA: Opmane, Ieva. "2011. gada nogalē ārvalstniekiem sniegtie pakalpojumi līdzsvaro tekošo kontu" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 14.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1206>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up