13.05.2015.

Darba tirgus lēnām kļūst labvēlīgāks darba ņēmējiem

Atbilstoši iepriekš prognozētajam, bezdarbs Latvijā turpina samazināties. 2015. gada sākumā darbu meklēja 10.2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Gada laikā samazinājums joprojām ir vērā ņemams – 1.7 procentpunkti, tomēr pēdējo trīs ceturkšņu laikā darba meklētāju īpatsvars mainījās visai maz. Tādējādi bezdarba līmenis saglabājās nedaudz virs 10%  tuvu savam dabiskajam līmenim.

Dati liecina, ka gan faktiskais bezdarbs, gan bezdarba dabiskais līmenis pakāpeniski sarūk un turpinās lēnām samazināties arī turpmāk. Dabiskā bezdarba kritumu noteiks gan labākās nodarbinātības iespējas (dabiskais bezdarbs ar novēlojumu ataino faktisko), gan aktīvu darba tirgus politikas pasākumu (pārkvalifikācija, kompetenču attīstības kursi) īstenošana. Tādējādi makroekonomiskā līdzsvara situācija saglabāsies – atalgojuma kāpums nevarēs būtiski pārsniegt darba ražīguma pieaugumu.

Bezdarbnieku pabalsta saņēmēju skaita pieaugums (līdz 40 tūkst. martā) atspoguļo lielāko reģistrēto īstermiņa bezdarbnieku skaitu. Tas neliecina par situācijas pasliktinājumu darba tirgū, jo ilgtermiņa bezdarbnieku skaits samazinājās vairāk. Arī operatīvā statistika par 2015. gada aprīli neliecina par tendences maiņu. Piemēram, reģistrētā bezdarba kritums aprīlī ir 0.4 procentpunkti – tikpat , cik  pērnā gada aprīlī (atskaitot ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita aktualizācijas ietekmi [1]). Gada laikā reģistrēto bezdarbnieku skaits saruka par 10% – samazināšanās ātrums ir līdzīgs pērnā gada pavasara rādītājam. 

Tas, ka Latvijas darba tirgus jau vairāku gadu garumā kļūst arvien labvēlīgāks darba ņēmējiem, atspoguļojas arī nākotnes gaidās. Konjunktūras apsekojuma (Eiropas Komisijas sezonāli izlīdzinātie dati) patērētāju aptaujas dati liecina, ka 2015. gada aprīlī iedzīvotāju skaits, kas turpmāko 12 mēnešu laikā sagaida bezdarba samazinājumu pirmo reizi kopš 2007. gada beigām, pārsniedzis to iedzīvotāju skaitu, kas sagaida bezdarba pieaugumu.[1] Nodarbinātības valsts aģentūra aktualizē ekonomiski aktīvo iedzīvotāju reizi gadā. Šogad tas tika darīts martā, iepriekšējos gados – aprīlī. 

APA: Krasnopjorovs, O. (2024, 04. mar.). Darba tirgus lēnām kļūst labvēlīgāks darba ņēmējiem . Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/918
MLA: Krasnopjorovs, Oļegs. "Darba tirgus lēnām kļūst labvēlīgāks darba ņēmējiem " www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 04.03.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/918>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up