12.02.2013.

Decembrī tekošajā kontā neliels pārpalikums

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2012. gada decembrī jau otro mēnesi pēc kārtas veidojās neliels pārpalikums (1.3 milj. latu). Salīdzinājumā ar novembri tekošā konta pārpalikums samazinājās, jo pieauga preču ārējās tirdzniecības deficīts, bet to šo pieaugumu tikai daļēji kompensēja pakalpojumu tirdzniecības pozitīvā saldo palielinājums.

Decembrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi samazinājās gan preču eksports, gan imports. Kopējais preču ārējās tirdzniecības negatīvais saldo palielinājās līdz 125.2 milj. latu, kas gan nepārsniedza tā vidējo mēneša līmeni. Savukārt pakalpojumu ārējās tirdzniecības pozitīvais saldo pieauga līdz 86.3 milj. latu, jo palielinājās ārvalstniekiem sniegto pārvadājumu, finanšu un informācijas un datorpakalpojumu vērtība.

Ārvalstu investoru uzņēmumu gūtā peļņa salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem nedaudz samazinājās un bija mazāka par pozitīvo saldo, ko veido atlīdzība nodarbinātajiem, līdz ar to ienākumu kontā decembrī bija neliels pārpalikums (1.9 milj. latu).

Kārtējo pārvedumu konta pozitīvais saldo decembrī būtiski nemainījās un veidoja 38.3 milj. latu. Decembrī no Eiropas Savienības fondiem tika saņemti 110.5 milj. latu (tostarp 35.2 milj. latu no Eiropas Sociālā fonda un 35.3 milj. latu no Kohēzijas fonda).

Finanšu kontā decembrī veidojās neliels negatīvs saldo (26.5 milj. latu). Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā pieauga par 74.2 milj. latu. Mēnešu dati liecina, ka ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā 2012. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni ir pieaugušas un veidoja 4.5% no prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP). Gada nogales maksājumu bilances statistikā atspoguļojās arī decembrī veiktā atlikušā Starptautiskā Valūtas fonda aizdevuma atmaksa un starptautiskajos finanšu tirgos veiktā obligāciju emisija.

Operatīvie dati liecina, ka 2012. gadā kopumā tekošā konta deficīts ir bijis mazāks nekā pirms gada (tas veidoja 273.5 milj. latu jeb 1.8% no prognozētā IKP). Tekošā konta deficīta samazināšanos 2012. gadā ietekmēja straujais preču eksporta pieaugums, kā arī pakalpojumu (īpaši pārvadājumu sektoru) attīstība. 


Latvijas maksājumu bilances mēneša dati

APA: Opmane, I. (2024, 25. may.). Decembrī tekošajā kontā neliels pārpalikums . Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1099
MLA: Opmane, Ieva. "Decembrī tekošajā kontā neliels pārpalikums " www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 25.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1099>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up