12.10.2012.

Eksporta pieaugums augustā uzlabo tekošā konta bilanci

Tā kā turpinās nozīmīga Latvijas preču eksporta izaugsme, bet importa izaugsme ir mērenāka, Latvijas maksājumu bilances tekošā konta deficīts augustā saglabājās neliels - 27.6 milj. latu.

Preču ārējās tirdzniecības deficīts augustā samazinājās līdz 117.3 milj. latu. Eksporta pieaugumu sekmēja Latvijas eksportētāju konkurētspēja un pārorientēšanās uz strauji augošiem eksporta tirgiem.

Līdzīgi kā preču eksportā, arī pakalpojumu eksporta izaugsme ir noturīga un norāda uz Latvijas konkurētspēju šajā jomā (šā gada astoņos mēnešos 13% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu), augustā pieaugot gan sniegto braucienu pakalpojumu vērtībai, gan atsevišķu eksporta struktūrā mazāk nozīmīgu, bet strauji augošu pakalpojumu veidu eksporta vērtībai (būvniecības un sakaru pakalpojumiem). Importa vērtībai augot mērenāk (augustā palielinājās saņemto braucienu un finanšu pakalpojumu vērtība), šāda attīstība ļauj saglabāt pozitīvu pakalpojumu ārējās tirdzniecības saldo (augustā 83.5 milj. latu).

Ienākumu konta negatīvais saldo augustā nedaudz samazinājās līdz 9.9 milj. latu, bet kārtējo pārvedumu konta pozitīvais saldo saruka līdz 16.1 milj. latu. Savukārt kapitāla konta pozitīvo saldo noteica iepriekš uz laiku aizturēto ES Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzekļu ieplūde. Kopumā no ES fondiem Latvija augustā saņēma 191.1 milj. latu. Turpināja palielināties arī tiešo investīciju ieplūde Latvijā, augustā finanšu konta negatīvais saldo samazinājās līdz 59.4 milj. latu.

Lai gan septembrī starptautiskās kredītreitingu aģentūras samazināja ES izaugsmes prognozes, gan preču, gan pakalpojumu ārējās tirdzniecības dati liecina, ka Latvijas eksports ir spējis nozīmīgi pieaugt arī laikā, kad citās valstīs ekonomiskā attīstība ir ierobežota. Tā kā kreditēšanas aktivitāte Latvijā joprojām ir zema, visticamāk, tuvākajā laikā iekšējais pieprasījums neradīs spiedienu uz preču importa vērtības pieaugumu un ārējās tirdzniecības bilance būtiski nepasliktināsies, līdz ar to sagaidāms, ka arī 2012. gadā kopumā saglabāsies mērens tekošā konta deficīts.

 


Latvijas maksājumu bilances mēneša dati

APA: Opmane, I. (2024, 12. jun.). Eksporta pieaugums augustā uzlabo tekošā konta bilanci. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1134
MLA: Opmane, Ieva. "Eksporta pieaugums augustā uzlabo tekošā konta bilanci" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 12.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1134>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up