10.08.2012.

Jūnijā tekošajā kontā neliels deficīts

2012. gada jūnijā maksājumu bilances tekošā konta deficīts bija 49.6 milj. latu, ko ietekmēja gan neliels preču ārējās tirdzniecības negatīvā saldo pieaugums, gan ārvalstu investoriem izmaksātās dividendes.

Jūnijā preču ārējās tirdzniecības deficīts pieauga līdz 150.9 milj. latu, jo šajā mēnesī importa vērtība gandrīz nemainījās, bet nedaudz samazinājās preču eksports, tomēr ārējās tirdzniecības gada pieauguma temps joprojām ir pozitīvs.

Jūnijā būtiski pieauga ārvalstniekiem sniegto pakalpojumu vērtība un šī konta pozitīvais saldo veidoja 109.1 milj. latu. Pakalpojumu eksporta pieaugums bija vērojams visos pārvadājumu veidos (it īpaši autotransporta kravas pārvadājumos), kā arī sezonāli palielinājās sniegto braucienu pakalpojumu vērtība.

Kārtējo pārvedumu konta pozitīvais saldo jūnijā samazinājās līdz 27.0 milj. latu, jo tajā vēl neieplūda atjaunotie Eiropas Sociālā fonda maksājumi. Kopumā no ES fondiem jūnijā tika saņemti 57.8 milj. latu, kas atspoguļojās kapitāla konta pozitīvais saldo pieaugumā līdz 56.1 milj. latu.

Finanšu kontā jūnijā bija neliels pozitīvs saldo (3.4 milj. latu). Šajā mēnesī kā ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā ieplūda 52.5 milj. latu (lielāks apjoms nekā iepriekš šajā gadā vidēji mēnesī). Tas liecina, ka Latvija, saglabājot stabilu izaugsmi, joprojām piedāvā pievilcīgas investīciju iespējas ārzemju investoriem.

Pozitīvi vērtējams tas, ka Krievija ir apstiprinājusi savu pievienošanos PTO. Jau pašlaik Krievija ir trešā nozīmīgākā Latvijas eksporta partnervalsts (pēc Lietuvas un Igaunijas), bet ievedmuitas nodokļu un citu tirdzniecības ierobežojumu mazināšana veicinās arī turpmāku ekonomisko attiecību attīstību. Eksporta palielināšanos sekmē arī ārvalstu investīciju piesaiste dažādās, tostarp ar ražošanu saistītās nozarēs, tomēr jāņem vērā, ka ārējais pieprasījums joprojām ir ierobežots. Vērtējot situācijas attīstību, visticamāk šajā gadā kopumā Latvijas tekošā konta saldo saglabās nelielu deficītu. 


Latvijas maksājumu bilance

APA: Opmane, I. (2024, 25. may.). Jūnijā tekošajā kontā neliels deficīts. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1152
MLA: Opmane, Ieva. "Jūnijā tekošajā kontā neliels deficīts" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 25.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1152>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up