13.01.2011.

Maksājumu bilance 2010. gada novembrī: tekošā konta pārpalikums nedaudz pieaug

Maksājumu bilances tekošā konta pārpalikums novembrī palielinājās līdz 36.1 milj. latu, palielinoties saņemto kārtējo pārvedumu apjomam.

Novembrī preču un pakalpojumu tirdzniecības bilance bija tuvu sabalansētai (-5.4 milj. latu), un salīdzinājumā ar oktobri preču eksporta kāpums bija līdzvērtīgs importa pieaugumam. Importā galvenokārt pieauga starppatēriņa preču (mehānismi un mehāniskās ierīces, elektroierīces utt.) un transportlīdzekļu ievedums. Savukārt pakalpojumu bilances pozitīvais devums kopējā tirdzniecības bilancē novembrī mazinājās.

Ārvalstu tiešo investīciju uzņēmumu (gan banku sektorā, gan citu nozaru uzņēmumu) darbības rādītāji arvien uzlabojas: novembrī to kopējā reinvestētā peļņa bija 17 milj. latu., un atspoguļojās ienākumu konta deficīta palielinājumā.

Tekošā konta pārpalikumu novembrī noteica kārtējo pārvedumu palielinājums, kur dominēja subsīdijas par ražojumiem no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (38.2 milj. latu) u.c. ES fondu līdzekļu ieplūdes.

Nozīmīgas jaunu investīciju ieplūdes finanšu kontā novembrī netika novērotas, taču pozitīvi vērtējama nerezidentu uzticība Latvijas banku sektoram, par ko liecina nerezidentu noguldījumu apjoms.

APA: Paula, D. (2024, 22. jul.). Maksājumu bilance 2010. gada novembrī: tekošā konta pārpalikums nedaudz pieaug. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1328
MLA: Paula, Daina. "Maksājumu bilance 2010. gada novembrī: tekošā konta pārpalikums nedaudz pieaug" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 22.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1328>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up