18.01.2013.

Novembrī Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā pārpalikums

Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā 2012. gada novembrī veidojās 53.6 milj. latu pārpalikums, jo Latvijas eksports turpināja augt straujāk nekā imports, kā arī palielinājās saņemto Eiropas Savienības (ES) fondu apjoms un nedaudz samazinājās ārvalstu tiešo investoru gūtie ienākumi.

Novembrī turpināja samazināties preču ārējās tirdzniecības deficīts. Eurostat dati par 2012. gada pirmajiem 11 mēnešiem liecina, ka Latvija starp ES valstīm ir saglabājusi straujāko preču eksporta pieaugumu (16%). Nominālais preču un pakalpojumu eksporta gada pieaugums novembrī sasniedza 16.9%, bet importa gada pieaugums – 7.7%.

Samazinoties gan saņemto, gan sniegto pakalpojumu vērtībai, pakalpojumu ārējās tirdzniecības saldo būtiski nemainījās. Novembrī samazinājās sniegto gaisa transporta pārvadājumu vērtība, bet saņemto gaisa transporta pārvadājumu vērtība pieauga. Novembrī auto transporta pārvadājumu vērtība būtiski nemainījās, bet 2013. gadā tā varētu pieaugt, jo ar vairākām valstīm (Krieviju, Gruziju un Uzbekistānu) ir panākta vienošanās par šo nozari ierobežojoša faktora – auto pārvadājumu kvotu – palielināšanu.

Kapitāla konta pozitīvais saldo novembrī nedaudz samazinājās (līdz 28.1 milj. latu), bet kārtējo pārvedumu konta pozitīvais saldo (40.1 milj. latu) novembrī bija tuvs šā konta vidējam mēneša līmenim. Novembrī no ES fondiem tika saņemti 53.7 milj. latu (tostarp 19.3 milj. latu kā subsīdijas par ražojumiem).

Tiešās investīcijas Latvijā palielinājās par 51.3 milj. latu. Novembrī reitingu aģentūras Standard&Poor's un Fitch Ratings par vienu pakāpi paaugstināja Latvijas kredītreitingu, tāpēc, visticamāk, pozitīvas tendences tiešo investīciju plūsmā uz Latviju ir gaidāmas arī 2013. gadā.

Lai gan novembrī maksājumu bilances tekošajā kontā bija pārpalikums, sagaidāms, ka 2012. gadā kopumā Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā būs neliels deficīts (dati par 11 mēnešiem liecina, ka šis deficīts ir bijis mazāks kā gadu iepriekš).

 


Latvijas maksājumu bilances mēneša dati

APA: Opmane, I. (2024, 12. jun.). Novembrī Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā pārpalikums. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1107
MLA: Opmane, Ieva. "Novembrī Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā pārpalikums" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 12.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1107>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up