13.12.2010.

Tekošā konta pārpalikums oktobrī pieaug, eksportam pārsniedzot importu un citu faktoru dēļ

Oktobrī maksājumu bilances tekošā konta pārpalikums salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājās un sasniedza 28.7 milj. latu.

Tekošā konta pārpalikuma pieaugumu noteica visu galveno komponenšu uzlabošanās. Preču un pakalpojumu tirdzniecības bilance kļuva pozitīva, t.i., eksports pārsniedza importu par 7.2 milj. latu. Sarūkot gan preču, gan pakalpojumu tirdzniecības aktivitātei kopumā, galvenokārt samazinājās saņemto pakalpojumu (īpaši - finanšu pakalpojumu) vērtība. Ienākumu konta negatīvais saldo salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi saruka, samazinoties ārvalstu tiešo investīciju uzņēmumu reinvestētās peļņas apmēram, bet kārtējo pārvedumu konta pārpalikuma pieaugumu būtiski ietekmēja ieņēmumi par valdības pārdotajām CO2 emisijas kvotām.

Finanšu konta saldo atšķirībā no iepriekšējā mēneša bija pozitīvs, jo tika saņemta lielāka starptautiskā aizdevuma daļa nekā septembrī (200 milj. eiro no Eiropas Komisijas pretstatā 100 milj. eiro no Pasaules Bankas septembrī). Latvijas komercbankas piesaistīja arī vairāk nerezidentu noguldījumu, tos galvenokārt izvietojot aktīvos ārvalstīs. Palielinoties finanšu ieplūdēm, vienlaikus pieauga arī rezerves aktīvu apjoms.

APA: Paula, D. (2024, 12. jun.). Tekošā konta pārpalikums oktobrī pieaug, eksportam pārsniedzot importu un citu faktoru dēļ. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1336
MLA: Paula, Daina. "Tekošā konta pārpalikums oktobrī pieaug, eksportam pārsniedzot importu un citu faktoru dēļ" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 12.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1336>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up