13.06.2011.

Tekošā konta pozitīvo dinamiku 2011. gada aprīlī nodrošina tirdzniecības bilance

Tekošā konta pārpalikums aprīlī sasniedza 41.3 milj. latu. Ievērojamo tekošā konta saldo uzlabojumu salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi galvenokārt sekmēja tirdzniecības bilances uzlabošanās. Aprīlī preču un pakalpojumu ārējās tirdzniecības bilances saldo bija pozitīvs, t.i., 4.5 milj. latu. Preču importam sarūkot krietni straujāk nekā eksportam, preču tirdzniecības deficīts saruka par vairāk nekā 40 milj. latu, bet pakalpojumu sektorā nelielu pozitīvās bilances pieaugumu noteica sekmīga kravu pārvadājumu pakalpojumu attīstība dzelzceļa transportā.

Ienākumu konta negatīvais saldo saruka, nedaudz samazinoties reinvestētās peļņas apmēram. ES fondu līdzekļi aprīlī Latvijā ieplūda krietni mazākā apjomā nekā vidēji mēnesī iepriekšējo 12 mēnešu laikā. Kārtējo pārvedumu kontā ienāca mazāk līdzekļu lauksaimniecības subsīdijām (ELGVF līdzekļi), nekā vidēji mēnesī pirmajā ceturksnī, un joprojām gandrīz nemaz netiek saņemti Kohēzijas fonda līdzekļi. Tādējādi gada pirmajos četros mēnešos kapitāla konta pozitīvais saldo ir niecīgs.

Finanšu konta saldo aprīlī bija pozitīvs, un būtiskākās pozitīvās plūsmas veidoja banku sektora piesaistītie nerezidentu noguldījumi un ārvalstu tiešās investīcijas. Pakāpeniska starptautiskā aizdevuma līdzekļu izmantošana, valdībai gada pirmajos četros mēnešos papildus neaizņemoties no šiem avotiem, noteica pakāpenisku rezerves aktīvu samazināšanos, taču svarīgi atzīmēt, ka rezerves aktīvi joprojām rekordapjomā sedza naudas bāzi (par vairāk nekā 200%). Turklāt rezerves aktīvi bija līdzvērtīgi 6.8 mēnešu importam, kas ir ievērojami vairāk nekā t.s. treknajos gados, kad šī attiecība svārstījās no 3.5 līdz 4.5 mēnešiem.

Ārējās tirdzniecības bilance turpina svārstīties ap sabalansētu stāvokli, iezīmējoties iespējamas lēnākas eksporta attīstības riskiem: Baltic Dry un Harpex indeksu dinamika pašlaik neliecina par strauju starptautisko jūras kravu pārvadājumu attīstību; patlaban nav arī īsti skaidrs, kā Baltkrievijas tālākā ekonomiskā attīstība varētu ietekmēt ar pārvadājumiem saistīto Latvijas pakalpojumu eksporta virzību. Arī jaunākie konfidences rādītāji liecina par mazāku uzņēmēju optimismu attiecībā uz konkurētspējas un eksporta iespējām tuvākajā nākotnē. Tikmēr ir izskanējuši jauni pozitīvi signāli ārvalstu investīciju piesaistei, piemēram, Moody's uzlabotā starptautiskā kredītreitinga prognoze un valdības sekmīgā aizņemšanās starptautiskajā tirgū pirmo reizi kopš 2008. gada 1. ceturkšņa.

 


Latvijas maksājumu bilances dati

APA: Paula, D. (2024, 19. jul.). Tekošā konta pozitīvo dinamiku 2011. gada aprīlī nodrošina tirdzniecības bilance. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1278
MLA: Paula, Daina. "Tekošā konta pozitīvo dinamiku 2011. gada aprīlī nodrošina tirdzniecības bilance" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 19.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1278>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up