11.08.2010.

Tekošais konts un tirdzniecības bilance jūnijā saglabājas pozitīvi

2010. gada jūnijā Latvijas maksājumu bilances tekošā konta pārpalikums bija 43.9 milj. latu, un tā galveno komponenšu devums saglabājās pozitīvs.

Kopējā tirdzniecības bilance jūnijā joprojām bija pozitīva - 1.8 milj. latu, preču un pakalpojumu eksportam pārsniedzot importu. Pakalpojumu tirdzniecības pozitīvais saldo uzlabojās un sedza lielāko daļu preču tirdzniecības saldo pasliktinājuma. Kopējā tirdzniecības bilance turas pozitīva kopš 2009. gada jūlija: neliels tirdzniecības deficīts tika konstatēts tikai 2009. gada decembrī (mazāk nekā 0.1 milj. latu) un 2010. gada martā (1 milj. latu).

Pakalpojumu tirdzniecības bilances uzlabojumu jūnijā noteica finanšu pakalpojumu eksporta un pārvadājumu pakalpojumu pieaugums. Pārvadājumu pakalpojumu eksportā galvenokārt pieauga pasažieru pārvadājumu gaisa satiksmē un kravu pārvadājumu ar citu transportu vērtība, pārsniedzot atbilstošo pakalpojumu eksportu 2009. gada jūnijā. Preču eksportā jūnijā bija vērojams neliels sezonāls samazinājums, bet importa pieaugumu noteica investīciju preču ieveduma pieaugums.

Ienākumu konta bilance jūnijā saglabājās pozitīva (10.2 milj. latu). Pirmoreiz kopš 2008. gada septembra pozitīva bija tiešo investīciju konta debeta vērtība. Tā ir pozīcija, kurā pirms gada, 2009. gada jūnijā, atspoguļojās rekordlieli tiešo investīciju uzņēmumu zaudējumi.

2010. gadā kopumā ir gaidāms tekošā konta pārpalikums, taču tas būs mazāks nekā iepriekšējā gadā. Veiksmīgāka ārvalstu ieguldītāju saimnieciskā darbība nozīmē mazākus to zaudējumus, kas attiecīgi mazina maksājumu bilances ienākumu konta un tekošā konta pārpalikumu.

APA: Paula, D. (2024, 15. jun.). Tekošais konts un tirdzniecības bilance jūnijā saglabājas pozitīvi. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1378
MLA: Paula, Daina. "Tekošais konts un tirdzniecības bilance jūnijā saglabājas pozitīvi" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 15.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1378>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up