13.06.2012.

Tekošajā konta saldo aprīlī saglabājas negatīvs

Turpinoties ārējās tirdzniecības aktivitātes samazinājumam, arī šā gada aprīlī Latvijas maksājumu bilances tekošajā kontā veidojās deficīts (63.1 milj. latu).

Preču ārējās tirdzniecības negatīvais saldo palielinājās līdz 158.5 milj. latu, jo salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi preču eksports saruka straujāk nekā preču imports. Savukārt pakalpojumu ārējās tirdzniecības saldo samazinājās līdz 63.4 milj. latu, jo nedaudz samazinājās gaisa, jūras un dzelzceļa sniegto pārvadājumu pakalpojumu vērtība.

Finanšu konta pozitīvais saldo palielinājās līdz 27.4 milj. latu. Ārvalstu tiešo investīciju piesaiste saglabājās iepriekšējo mēnešu līmenī, tām pieaugot par 36.9 milj. latu. Aprīlī no ES fondiem kopumā caur kārtējo pārvedumu un kapitāla kontu tika saņemti 44.0 milj. latu, bet Latvija ES budžetā šajā periodā iemaksāja 12.0 milj. latu.

Pēdējos mēnešos Latvijas ārējās tirdzniecības attīstību kavēja ārējā pieprasījuma sarukums, par ko liecina gan tas, ka atsevišķām Latvijas ārējās tirdzniecības partnervalstīm tika pazemināti kredītreitingi, gan tas, ka aprīlī kā Eiropas Savienībā, tā Latvijā pasliktinājās uzņēmēju un patērētāju noskaņojuma rādītāji. Tomēr sagaidāms, ka iepriekšējos mēnešos vērojamais naftas cenu sarukums, kas ietekmē importa preču vērtības samazinājumu, Latvijas maksājumu bilanci ietekmēs pozitīvi un tuvākajos mēnešos tekošā konta deficīts būtiski nepalielināsies.


Maksājumu bilances dati

APA: Opmane, I. (2024, 15. jun.). Tekošajā konta saldo aprīlī saglabājas negatīvs. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1168
MLA: Opmane, Ieva. "Tekošajā konta saldo aprīlī saglabājas negatīvs" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 15.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1168>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up