03.10.2003.

Procentu likmju termiņstruktūra Latvijā monetārās politikas kontekstā

  • Jeļena Zubkova

    Jeļena Zubkova

    Latvijas Bankas ekonomiste

3/2003

Kopsavilkums
Pētījumā analizēta dažādu ienesīguma līknes konstruēšanas modeļu piemērotība Latvijas naudas un valdības vērtspapīru tirgiem, kā arī veikta ienesīguma līknē ietvertās informācijas īpašību analīze. Hipotēzes par nulles riska prēmijas pastāvēšanu noraidīšana ļauj secināt, ka forward ienesīguma likmes visumā nenodrošina spot ienesīguma likmju nenobīdītās prognozes un Latvijas finanšu tirgū tīro gaidāmo procentu likmju teoriju nevar izmantot procentu likmju prognozei. Ilgtermiņa procentu likmes satur riska prēmiju, kas nav nulle. Tas atbilst arī attīstīto valstu finanšu tirgos veikto pētījumu rezultātiem.

Atslēgvārdi: procentu likmju termiņstruktūra, riska prēmijas, Nelsona-Zīgeļa modelis

JEL klasifikācija: D84, E43, E47, G10

APA: Zubkova, J. (2020, 15. jul.). Procentu likmju termiņstruktūra Latvijā monetārās politikas kontekstā. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/742
MLA: Zubkova, Jeļena. "Procentu likmju termiņstruktūra Latvijā monetārās politikas kontekstā" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 15.07.2020. <https://www.makroekonomika.lv/node/742>.
Up