Starptautiska konference: "Apstākļiem spītējot: Baltijas valstu tautsaimniecības atveseļošanās pieredze"


LB un SVF konferences 1. sesija

2008. gada beigās Latvija vērsās pie Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Savienības pēc finansiālā atbalsta, kas palīdzētu pārvarēt globālās finanšu krīzes ietekmi un nenoturīga kreditēšanas uzplaukuma sekas un mazinātu spiedienu banku sektorā. Pagājuši tikai daži gadi, un Latvija, neraugoties uz spēcīgu ekonomisko lejupslīdi, sasniegusi savas tagad jau noslēgtās ES un SVF programmas galvenos mērķus. Igauniju un Lietuvu, Latvijas kaimiņvalstis Baltijā, globālā krīze skāra gandrīz tikpat spēcīgi, un arī tās reaģēja, ieviešot stingrus korekcijas pasākumus. 2011. gadā triju Baltijas valstu tautsaimniecības bija visstraujāk augošās ES.

Konference

Vienas dienas konference pulcēja ievērojamus politikas veidotājus un akadēmisko aprindu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, lai apspriestu politikas, kas palīdzēja Latvijai, Lietuvai un Igaunijai pārvarēt krīzi, atjaunot ekonomisko izaugsmi un tuvināt (Igaunijas gadījumā – sasniegt) eiro ieviešanas mērķi. Konference sniedza arī iespēju apspriest reģiona turpmākos sarežģītos uzdevumus un apkopot pieredzi, ko var izmantot citās Eiropas valstīs.

Konferencē tika aplūkots plašs jautājumu loks, t.sk. vērtējot, kādi politiskie, ekonomiskie vai sociālie faktori noteica to, ka korekcijas Baltijas valstīs bija iespējamas, to, kā novērst neaizsargātības atkārtošanās iespēju šajās valstīs, kāda bija SVF un EK loma, atbalstot korekciju centienus Latvijā un Baltijā, vai Latvijā un Baltijā īstenotās korekcijas var uzskatīt par paraugu eiro zonas valstīm un kādu pieredzi eiro zonas krīze sniedz valstīm, kas, tāpat kā Latvija un Lietuva, vēlas ieviest eiro.

Referenti

Konferenci atklāja Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš un SVF izpilddirektore Kristīne Lagarda (Christine Lagarde). Tajā piedalījās arī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, finanšu ministrs Andris Vilks un Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Referentu vidū bija Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas politikas veidotāji, Eiropas un starptautisko institūciju, Starptautiskās Arodbiedrību konfederācijas un akadēmisko aprindu pārstāvji.

              IMF logo                   Latvijas Bankas logo  

 

Informācija par konferenci Starptautiskā Valūtas fonda interneta vietnē (angliski).

Citēt

Atsauksmes

Nākamā aktuālā konference jārīko par tēmu: "Labi dzīvojām: Latvijas valsts tautsaimniecības gremdēšanas pieredze". Un uz šo konferenci, lūdzu aicināt visu Latvijas tautu!

Pievienot jaunu atsauksmi

Šī lauka saturs tiks saglabāts privāts un nebūs pieejams publiski.
Nolūkā veidot lietišķu un konstruktīvu diskusiju par makroekonomikas jautājumiem:
  • atsauksmju autorus aicinām reģistrēties;
  • nereģistrētu lietotāju atsauksmes pirms to publicēšanas caurskata un apstiprina vietnes redaktors;
  • nepublicējam vai dzēšam atsauksmes, kas nav saistītas ar publicētajā materiālā aplūkotajiem jautājumiem, aizskar cilvēka godu un cieņu, satur rasu un nāciju naidu veicinošus elementus, satur rupjības, neievēro morāles un pieklājības normas un kuru autori slēpjas aiz cita cilvēka vārda.