Darba meklētāju īpatsvars (%)

2018 Q2 7.7
2018 Q3 7.0
2018 Q4 6.9
2019 Q1 6.9
2019 Q2 6.4
Up