Darba meklētāju īpatsvars (%)

2018 Q4 6.9
2019 Q1 6.9
2019 Q2 6.4
2019 Q3 6.0
2019 Q4 6.0
Up