Darba meklētāju īpatsvars (%)

2019 Q3 6.0
2019 Q4 6.0
2020 Q1 7.4
2020 Q2 8.6
2020 Q3 8.4
Up