Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)

2017 Q4 7.5
2018 Q1 8.7
2018 Q2 8.4
2018 Q3 8.1
2018 Q4 8.3
Up