Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)

2019 Q2 7.8
2019 Q3 8.3
2019 Q4 6.9
2020 Q1 6.6
2020 Q2 3.9
Up