Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)

2018 Q1 8.7
2018 Q2 8.4
2018 Q3 8.1
2018 Q4 8.3
2019 Q1 7.8
Up