Ilze Vilka

Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības politikas pārvaldes Makrouzraudzības politikas daļas vecākā ekonomiste

Ilzei ir sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās finansēs Banku Augstskolā, iegūts arī maģistra grāds biznesa administrēšanā SBS Swiss Business School. 
Darbu Latvijas Bankā Ilze uzsāka 2014. gadā, pirms tam kā risku analītiķe strādājusi DNB bankā (pašlaik Luminor). 

Pašlaik Ilzes darba pienākumos ietilpst banku kapitalizācijas analīze, kredītriska stresa testu veikšana un kapitāla rezervju prasību metodoloģijas attīstīšana.

 

Autora darbi

Up