Elmārs Zakulis

Finanšu stabilitātes pārvaldes vadītājs

Elmārs Zakulis ieguvis ekonomikas bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā un ekonomikas maģistra grādu (ar izcilību) Latvijas Universitātē, apgūstot Matemātiskās ekonomikas studiju virzienu. Ieguvis arī diplomēta finanšu analītiķa (CFA) starptautisko sertifikātu un bakalaura grādu tiesībzinātnē Latvijas Universitātē. 2003. gadā Rīgas Ekonomikas augstskolā vadījis seminārus Makroekonomikas kursā.

Darba pieredze saistīta ar finanšu un monetāro sektoru. No 2003. gada viņš Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē strādājis Makroekonomikas analīzes un Finanšu stabilitātes daļās kā ekonomists un vēlāk vecākais ekonomists. Bijis Finanšu tirgus analīzes daļas vadītājs un Monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietnieks. Kopš 2014. gada jūnija Elmārs Zakulis ir Latvijas Bankas Finanšu stabilitātes pārvaldes vadītājs. Ir arī Eiropas Centrālās bankas Finanšu stabilitātes komitejas un Eiropas sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās speciālistu komitejas loceklis.

 

Autora darbi

Up