Andrejs Zlobins

Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas galvenais pētnieks

Andrejs Zlobins ieguvis ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē 2015. gadā. Pašlaik turpina studijas doktorantūrā un izstrādā promocijas darbu par Eirosistēmas nestandarta monetārās politikas instrumentu ietekmi uz eiro zonas ekonomiku.

Andrejs Zlobins darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē sāka 2016. gadā. Pirms tam strādāja Centrālajā statistikas pārvaldē, kur viņa pienākumos ietilpa finanšu sektora pievienotās vērtības aprēķins un analīze Nacionālo kontu vajadzībām.

Pašlaik Andreja Zlobina darba pienākumos ietilpst Latvijas makroekonomiskā modeļa uzturēšana un attīstīšana, potenciālās izlaides un izlaides starpības novērtējums, kā arī pētījumu veikšana. Viņa pētniecisko interešu loks ietver nestandarta monetārās politikas transmisijas mehānisma izpēti, dažāda veida vektoru autoregresijas modeļu pielietojumu un Beijesa metožu izmantošanu.

 

Autora darbi

Up