Ludmila Fadejeva

Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas galvenā pētniece

Ludmila Fadejeva ieguvusi ekonomikas maģistra grādu Barselona GSE universitāte Spānijā 2011. gadā (The Barcelona Graduate School of Economics) programmā "Monetārā politika un finanšu tirgi" un vadības zinību maģistra grādu Latvijas Universitātē 2005. gadā.

Viņa sāka darbu Latvijas Bankā 2006. gadā Monetārās politikas pārvaldē un pašlaik turpina strādāt Monetārās izpētes un prognozēšanas daļā galvenās ekonometristes amatā.

Ludmilas Fadejevas darba pienākumos ietilpst ekonomikas izpētes modeļu izveide un to pielietojums. Šobrīd viņas pētnieciskais darbs ir saistīts ar vairāku ekonomisko problēmu izpēti, izmantojot Latvijas un citu Eiropas valstu mikro un makro datus, piemēram, darbaspēka, cenu un produktivitātes analīze; globālo vektoru autoregresijas modeļa (GVAR) attīstība; īstermiņa prognozēšanas Baiesa VAR un FAVAR modeļu attīstība.

 

Autora darbi

Up