Jānis Strazdiņš

Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības politikas pārvaldes Finanšu stabilitātes analīzes daļas vecākais ekonomists
Up