Velga Ozoliņa

Finanšu stabilitātes un makrouzraudzības politikas pārvaldes Finanšu stabilitātes analīzes daļas vecākā pētniece

Velga Ozoliņa 2010. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē ieguva ekonomikas doktora zinātnisko grādu (Dr.oec.) vadībzinātnē. Ekonometrijas un makroekonomisko modeļu veidošanas jomā zināšanas papildinātas arī kursos un semināros ārzemēs (Barcelona GSE, Barselonā; Cass Business School, City University, Londonā; GWS (Germany), Florence University, Itālijā; International Monetray Fund, EdX platformā).

Velga Ozoliņa darbu Latvijas Bankā uzsāka 2021.gadā kā vecākā pētniece Finanšu stabilitātes pārvaldē. Viņas pienākumos ietilpst pētījumu veikšana finanšu stabilitātes un makrouzraudzības politikas jomā, uzmanību pievēršot arī klimata risku un to noteicošo faktoru analīzei.

Vienlaikus ar darbu centrālajā bankā Velga Ozoliņa pilda arī asociētās profesores amata pienākumus Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē, kur darba gaitas uzsāka jau 2003. gadā kā zinātniskā asistente Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtā.
 

 

Autora darbi

Up